Kursus om etagebyggeri og byggesystemer i træ

På kurset får du indsigt i forskellige byggesystemer i træ og deres anvendelse til etagebyggeri i træ.

Kursusbeskrivelse
Vi gennemgår fx træskelet-konstruktioner, limtræ, LVL og CLT og viser eksempler på anvendelsen i pladsbyggeri og industrialiseret byggeri i flere etager, herunder hvordan træbaserede produkter og byggeprincipper kan kombineres.

Med udgangspunkt i teori og praksis vil vi fortælle om træbyggeri i Danmark og udlandet, herunder særlig fokus på akustiske erfaringer og anbefalinger. Vi vil vise eksempler og principper for håndtering af akustik, brand og fugt.

På kurset får du også indsigt i statiske principper, disponering af bygningen i forhold til afstivende systemer, opbygning af træelementer og samlingsdetaljer. Tre gæsteoplægsholdere vil fortælle om erfaringer med træbyggeri og præsentere deres seneste projekter, der er med til at flytte grænser for træbyggeri.

Målgruppe
Alle er velkomne. Kurset er dog primært målrettet arkitekter, projekterende og udførende. I kurset indgår ikke undervisning i beregninger.

Foredragsholdere
Bo Mortensen, Direktør, Gade & Mortensen Akustik A/S
Jacob Ettrup Petersen, Kompetencechef Træ, ABC Rådgivende Ingeniører
Mads Kaltoft, Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects
Kasper Kristensen, Fagteknisk chef, Træinformation
Mikael Koch, Direktør, Træinformation

Se kursusprogram

Tid og sted
Kurset afholdes både i København og i Horsens.

København: den 23. august 2022 kl. 8.30-16.30
Sted: KLP Ejendomme, Auditorium HUB2, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Horsens: den 24. august 2022 kl. 8.30-16.30
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr.
Medlem af Træsektionen under Dansk Byggeri: 3.900 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes
I kurset til medlemspris.

Tilmeld dig kurset