Kursus om træskelethuse og træfacader

For at leve op til klimamålene kommer vi i Danmark til at bygge meget mere med træ i fremtiden. Derfor er det afgørende at byggebranchen er helt up to date indenfor byggeteknik og -metode i forhold til træ som byggemateriale.

Det er blevet meget oppe i tiden at tale om CLT i byggebranchen, men vi må ikke glemme at træskeletkonstruktioner kan løse mange former for træbyggeri – helt op til 6-8 etager. Træskeletbygninger har faktisk et bedre forhold mellem brutto- og nettoydelse samt et mindre ressourcetræk. Det findes i mange variationer, og mange af de industrialiserede løsninger har været i brug i over 40 år. De er dermed langt mere udbredte end man er bevidst om. Så selvom der er mange fordele ved at bygge i CLT, skal vi huske stadigvæk at benytte træskeletkonstruktionen, når det giver mening.

Til kurset har vi samlet de førende eksperter indenfor trækonstruktioner, som vil gøre dig klogere på opførelse af træskelethuse in situ samt træfacadens opbygning og beskyttelse af denne. Fordragsholderne er:

  • Jesper Hoffmann, Scandi Byg
  • Kim Dalgaard, Vandkunsten
  • Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
  • Søren Bang-Achton, Teknologisk Institut
  • Christina Diget Christiansen og Per Hollænder, Taasinge Elementer
  • Benny Lillelund, Træinformation
  • Mikael Koch, Træinformation

Blandt andet vil Benny Lillelund dykke ned i forskning omhandlende dampspærrer. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har netop afsluttet en række forskningsprojekter, som skal gøre branchen klogere på dampspærrers holdbarhed og egenskaber over tid. De har også undersøgt, hvornår der ikke er brug for en dampspærre i lofter mod et koldt ventileret tagrum. Det er disse resultater, som Benny vil benytte en del af sin taletid på at belyse.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, tømrere, konstruktører og ingeniører, der gerne vil have et indgående indblik i mulighederne for fremtidens byggeri i træ.

Program
Se kursusprogrammet her.

Tid og sted
Kurset afholdes både i København og i Horsens. Bemærk, grundet den seneste Covid-19 udvikling, er der begrænsede pladser tilbage.

København: onsdag den 30. september 2020 kl. 8.45-16.00
Sted: KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Horsens: torsdag den 1. oktober 2020 kl. 8.45-16.00
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr./person
Medlem af Træsektionen under Dansk Byggeri: 4.100 kr./person
Ikke-medlemmer: 4.900 kr./person

Prisen er inklusiv morgenmad, frokost, frugt, kage, kaffe og te. Prisen er eksklusiv moms.

Rabat
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i København får fratrukket 100 kr. til parkeringsudgift.
Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelelse, tilbydes kurset til medlemspris.