Læs de nyeste EPD’er for konstruktionstræ

Nye EPD’er på konstruktionstræ

Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70% inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. I byggesektoren, som står for cirka 40% af Danmarks CO2-udledninger, er der også gang i ideudviklingen.

En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne er vigtige redskaber, når fx klimabelastningen for et byggeri skal udregnes.

”Konstruktionstræ er det, der volumenmæssigt fylder mest i en bygning og derfor giver den største effekt i forhold til at nedbringe bygningens CO2-udledning. Det giver også andre afledte effekter som mindre fundamenter og mindre transport, da træ er et relativt let byggemateriale”, forklarer Mikael Koch, direktør hos Træinformation.

I april kom de første fem nye EPD’er for dansk konstruktionstræ, og nu er de næste to EPD’er tilgængelige. EPD’erne gør det nemmere at dokumentere træets store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. EPD’erne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter.

”Med de to nye EPD’er er det interessant at se, at det danske konstruktionstræ klarer sig bedre end gennemsnittet, af det vi bruger. Det skyldes især at produktiviteten i de danske skove er højere, og at der er mindre transport end i de lande, vi typisk importerer fra,” fortæller Mikael Koch.

EPD’erne er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk og er tredjepartsverificeret af Rambøll. Vi håber, at EPD’erne kan bane vejen for mere træbyggeri og desuden vise, at produktion fra danske skove har sin berettigelse.

› Læs mere og download EPD’erne