Invitation til lancering af TRÆfakta 17 Træelementmontage

Efterspørgslen på klimavenligt træbyggeri stiger, da det er et glimrende alternativ til det traditionelle byggeri. Særligt byggeri med brug af præfabrikerede træelementer har mange fordele.

Træinformation udgiver i samarbejde med og medstøtte fra Træsektionen i DI Byggeri en ny publikation: TRÆfakta 17 Træelementmontage. Det vil vi gerne fejre med alle vores medlemmer ved en lancering. Deltag i eventen og bliv klogere på montagevejledning, trækonstruktioner og tekniske løsninger til både nybyggeri og renovering.

Tid og sted: 18. september 2023 kl. 13-16 i Industriens Hus på Rådhuspladsen, H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København.

Arrangementet er gratis, og alle medlemmer er velkomne. Der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde. Begrænset antal pladser, hvorfor vi anbefaler hurtig tilmelding.

› Tilmeld dig arrangementet hos Træsektionen i DI Byggeri

 

TRÆfakta 17 Træelementmontage med animerede videoer

Hvis din virksomhed er medlem af Træinformation, så får I 18.september 2023 adgang til den helt nye online publikation ”TRÆfakta 17 Træelementmontage”. Publikationen udgives kun elektronisk og er forbeholdt medlemmer. Som noget nyt introducerer vi animerede videoer i vores publikationer. Følg med via vores nyhedsbrev.

Hvad enten du sidder som projekterende eller udførende på et byggeri med træelementmontage, så vil TRÆfakta 17 Træelementmontage være relevant for dit arbejde.

I fremtiden skal vi bygge flere råhuse af træ. Vores nabolande har allerede gjort det i lang tid. Sverige har en målsætning om, at 20% af alle etageejendomme skal opføres i træ, og 92 % af de svenske række- og enfamiliehuse er allerede opført i træ. Til sammenligning udgjorde træbyggeri kun 8% af det danske byggeri i 2020.

Træelementmontage muliggør en mere industrialiseret tilgang til træbyggeriet. Træelementbyggeri er tørt byggeri med tørre elementer i en tør og hurtig byggeproces. Det betyder en anden kultur, værktøj, håndtering og mindre løftegrej end ved betonelementbyggeri. Håndteringen er anderledes og afgørende, da elementerne skal holdes tørre, og flere flader potentielt kan udnyttes som endelige overflader. Med den fine finish minder byggeprocessen om traditionelt træbyggeri fra svundne tider, men med træelementernes høje grad af industrialisering og færdiggørelse, bliver tolerancerne mindre og der skal derfor sikres en bedre præcision og hastighed.