10 spørgsmål om CE-mærkning af konstruktionstræ

Alt konstruktionstræ skal være CE-mærket efter EN 14081 fra 1. januar 2012. Dermed er det et lovkrav at alt træ, der indgår i bærende konstruktioner, er styrkesorteret og mærket. Med 10 spørgsmål og svar har vi forsøgt at belyse hvilken betydning CE-mærkningen får for byggeriet – for den projekterende, den udførende og for træhandelen.

1: Hvad er en bærende konstruktion?
Kort sagt: “En bygningsdel der bærer andet end sig selv”.
Det er f.eks. gulvbjælker, der bl.a. bærer nyttelast fra personer og inventar, eller taglægter, der bl.a. bærer snelast.

2: Hvad er styrkesorteret træ?
Det er træ med dokumenteret styrke og stivhed, så vi eksempelvis kan beregne en bjælkes bæreevne og nedbøjning.
Styrkesorteret træ inddeles i kvalitetsklasser efter dets styrke. C18 er den mest anvendte kvalitet i dansk byggeri. Derfor henviser de gængse anvisninger og dimensioneringstabeller til C18, bl.a. alle anvisninger og håndbøger fra Træinformation.
Der findes også træ med ringere styrke, f.eks. C14 og C 16, men det må kun bruges i konkrete byggesager, hvor der er regnet med træ af ringere styrke. Tilsvarende findes der stærkere træ i klasse C 24 og 30, der ofte bruges i industrien til f.eks. spær.

3: Hvorfor skal der bruges styrkesorteret træ?
Primært for at sikre, at bygninger og konstruktioner ikke kollapser på grund af for ringe styrke.
Fordelen ved konstruktionstræ er, at det er styrkesorteret og CE-mærket. Dermed kan vi regne på styrke og stivhed og få sikkerhed for, at husene bliver stående og konstruktionerne er stabile.

4: Hvor skal det styrkesorterede træ bruges?
CE-mærket konstruktionstræ skal altid bruges til bærende facader i træskelethuse og til afstivende og bærende skillevægge, til bærende stolper og søjler, til bjælkelag, bjælkespær, taglægter, remme, overliggere, udvekslinger, hævede terrasser, altaner mv.
Det kan typisk være planker i dimensioner fra 45×70, 45×95, 45×120 mm og opefter – alle styrkesorteret og mærket enten C18, C24 eller C30.

5: Hvor kan man bruge træ, der ikke er styrkesorteret?
Træ, der ikke er styrkesorteret, må kun bruges til sekundære formål som f.eks. ikke-bærende skillevægge, forskalling, almindelige terrasser, underlag, opklodsninger, udfyldende trædele, hegn, plankeværker, skure og hundehuse.

Brædder til beklædning er ikke styrkesorteret, men i stedet udseendesorteret og CE-mærket til beklædningsformål efter EN14915. Planker fås også udseendesorteret, og må derfor heller ikke bruges til bærende formål, se også pkt. 7.

6: Hvad med trykimprægneret træ?
Trykimprægneret træ, der bruges til bærende konstruktioner, skal også være styrkesorteret og CE-mærket, se også pkt. 7.

7: Skal carporte laves af styrkesorteret træ?
En undtagelse fra kravet om styrkesorteret og mærket konstruktionstræ er stolper og planker i fritstående carporte, skure og overdækkede terrasser, som opføres i forbindelse med enfamiliehuse. Her er der ikke noget krav om anvendelse af styrkesorteret træ.

Men er carporten eller garagen sammenbygget med enfamiliehuset, skal der bruges konstruktionstræ. Det skal der også til carporte og garager, der opføres i forbindelse med større erhvervs- og boligbebyggelser.

8: Er der kvalitetsforskel?
Der er ingen forskel på kravene til styrkesorteret træ efter de gamle regler, f.eks. T1-mærket træ og det nye C18 mærkede træ. Forskellen ligger i kvalitetskontrollen.

9: Må styrkesorteret træ sælges, når det ikke er CE-mærket?
Grossister og trælaster, der har styrkesorteret træ på lager efter 1. januar 2012, må fortsat sælge træet, når der er dokumentation for styrkesorteringen – typisk når træet er T1-mærket. Det gælder eksempelvis T1-taglægter og planker.

Men når forhandlere køber nyt konstruktionstræ hjem fra savværk eller anden producent efter 1. januar 2012, skal lægter, planker og tømmer være styrkesorterede og CE-mærket efter EN 14081.

10: Hvad med ”spærtræ” og ”regler”?
Branchen bør overveje at forlade de gamle, upræcise betegnelser ”spærtræ” og ”regler”, og i stedet anvende de gældende, standardiserede fagudtryk iht. DS146 (tømmer, planker og lægter), når det drejer sig om styrkesorteret konstruktionstræ.

På faktura, følgesedler og lagermærkning bør det fremgå, at der er tale om styrkesorteret konstruktionstræ, med angivelse af dimension, styrkeklasse og varebetegnelse, eksempelvis:

45×95 mm C18 planker
38×73 mm C18 taglægter
95×95 mm C18 tømmer