Den svenske T-virkeforening lukker

Bestyrelsen for den svenske T-virkeforening har besluttet at nedlægge foreningen. Det danske T-virkeordning blev nedlagt allerede i 2007.

Baggrunden for at lukke foreningen er, at den er blevet overflødiggjort af de tilsvarende europæiske standarder, der kræver CE-mærkning af konstruktionstræ med de deraf følgende krav om certificering, intern og ekstern kontrol efter standarden EN 14081-1.

Den nordiske T-mærkning er ikke længere tilstrækkelig, og der er ikke længere et krav om T-virke kursus, selv om det fortsat forudsættes, at sortererne er kompetente.

Derudover overtages store dele af styrkesorteringen i dag af styrkesorteringsmaskiner.

Stiftet i 1949
Den svenske T-virkeforening blev stiftet i 1949 med det formål at udarbejde sorteringsregler for konstruktionstræ, uddanne sorterere og tildele kompetencebeviser til sorterere som bevis for deres virke.

De svenske sorteringsregler har i høj grad dannet grundlag for de regler, vi også har fulgt i Danmark. Frem til 2002 er sorteringsreglerne udkommet i 5 udgaver tilpasset til formålet og herefter erstattet af den svenske standard SS 230120. Efter udgivelsen af denne standard blev reglerne for T-virke indført som en fælles nordisk standard.

Siden 1949 er der i Sverige blevet uddannet over 2300 sorterere, som har bestået både teorioprøven og prøven i praktisk styrkesortering. Med foreningens nedlæggelse er det dog ikke slut med sortering af T-virke, men det kræves i dag, at virksomheden er certificeret, og at træet er CE-mærket.

De gældende regler for T-virke og CE-mærket konstruktionstræ
Yderligere oplysninger om de aktuelle regler for styrkesorteret træ og CE-mærkning findes i håndbogen TRÆ 70 Træmaterialer fra Træinformation, side 82-87.

Som medlem af Træinformation kan du læse den online – brug linket ovenfor. Yderligere eksemplarer kan købes i www.traehop.dk både i bogformat og som e-bog til smartphone og tablet.