EU-forbud mod import og handel med ulovligt fældet træ

Naturstyrelsen har i 2014 gennemført 15 kontrolbesøg hos virksomheder, der importerer træ.

Kontrollerne viste, at nogle virksomheder er kommet godt i gang med at efterleve de gældende regler i EU’s tømmerforordning, der forbyder import og handel med illegalt træ. Men der er fortsat mange virksomheder, som fortsat ikke kender dem.

Det er Naturstyrelsen’s vurdering, at en række virksomheder står overfor en væsentlig udfordring med at efterleve kravene i tømmerforordningens artikel 6 om risikovurdering og risiko-minimering.

Mange trævirksomheder stiller sig tilfredse med officielt udseende papirer, når de skal dokumentere, at det importerede træ er lovligt. Men når man handler med korruptionsplagede lande, så er officielle papirer ikke altid garanti for rent spil. Den slags dokumenter udstedes ofte mod bestikkelse, siger fuldmægtig Niels Bølling fra Naturstyrelsen.

Fakta
Hvert år fældes der på globalt plan træer til en værdi af 170 milliarder kroner uden myndighedernes tilladelse. Ulovlig træhugst er stærkt medvirkende til, at naturen skades, samt at lande og lokalsamfund snydes for store værdier. Derfor har EU indført regler, der forbyder import af ulovligt fældet træ.

Læs mere om de gældende regler – EU’s tømmerforordning – her

Kampagnebanner

Nye bindende regler for statens indkøb af bæredygtigt træ
Den 1. juli 2014 trådte nye regler om offentligt indkøb af træ i kraft, og der er udsendt en vejledning om, hvordan reglerne skal forstås, og hvilke produkter de opfatter.

Baggrunden for de nye regler er beslutningen om bæredygtigt træ i Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Et nyt cirkulære og den nye vejledning udmønter denne beslutning.

Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. Det finder dog ikke anvendelse ved indkøb af træ til energifremstilling. Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner, og kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse.

Læs mere om de nye regler om statens indkøb af træprodukter her

Flere oplysninger om lovligt træ
Du kan får et overblik over de gældende EU-krav til lovligt træ på Træinformations hjemmeside.
Læs mere om lovligt træ her