Fælles EU-platform for træinformation

Træindustrien og træinformationskontorerne i Europa går nu sammen om en fælles platform for videndeling og træinfo.

Det nye europæiske samarbejde har til formål at styrke markedsføring og information om træ’s unikke egenskaber og muligheder i byggeriet, og dermed sikre træet en større markedsandel i fremtidens byggeri.

Træinformationskontorerne vil med en fælles platform for videndeling i EU kunne trække på en række værktøjer, viden og informationsmateriale fra nabolandene til deres egen nationale indsats for at fremme brugen af træ.

Træinformation er aktiv i samarbejdet, der vil være med til at styrke vores indsats i Danmark til glæde for medlemmerne og for en styrkelse af markedet for træ og træbaseret byggeri.

Platformen er internetbaseret og i opbygningsperioden forbeholdt de deltagende organisationer. Men på sigt vil flere dele af platformen blive tilgængelig for alle. Den vil bl.a. indeholde seværdige europæiske træbyggerier med grundige projektbeskrivelser, klima og miljødata for træ, beregningsværktøjer mv.

USA går med
På det netop gennemførte strategiske planlægningsmøde i Belgien i december anmodede den amerikanske træinfo organisation om at deltage i det fremtidige arbejde. Fra andre dele af verden er der også interesse i samarbejdet. Dermed udvides platformen til en global enhed.

Info-platformen åbner for de deltagende organisationer i 2. kvartal 2013, hvor vi vil informere mere om det nye initiativ.