Krav til LVL-gulvstrøer

Der er stigende usikkerhed om, hvilke LVL-kvaliteter, der må bruges til gulvstrøer. Det skyldes primært, at LVL-strøer kan fremstilles med forskellig styrke- og stivhed – og alle bliver markedsført som gulvstrøer.

Hvad skal man vælge og hvad er godt nok?
For at LVL-produkter kan anvendes til strøer, skal de være beregnet til bærende formål, og have dokumenteret styrke og stivhed.

Håndbogen TRÆ 64 Trægulve – lægning indeholder tabeller for opklodsningsafstande, der gælder for LVL-strøer i de to gængse kvaliteter på markedet. Forskellen ligger i strøernes stivhedsegenskaber, der er på henholdsvis 12 000 og 14 000 MPa.

Vejledning fra Træinformation
Ønsker man at markedsføre og anvende strøer med lavere eller højere stivhed kan opklodsningsafstandene beregnes efter et notat som Træinformation har udarbejdet, og som sikre at strølaget har den fornødne stivhed.

Notatet ligger på traeinfo.dk/update, og beskriver hvordan opklodsningsafstanden for andre produkter end dem som fremgår af TRÆ 65 kan bestemmes, herunder LVL med andre stivheder.

LVL-strøer skal være godkendt og CE-mærket
Strøer af LVL skal være godkendt til bærende formål. De kan enten være produceret efter:

  • EN 14279, Technical Class LVL/1 S eller bedre og CE-mærket efter EN 13986 (“plader”)

eller

  • EN 14374 (‘bjælker”) og CE-mærket efter samme standard. Disse produkter er altid til bærende formål og styrke- og stivhed er bestemt.

Styrke- og stivhedstal for LVL til bærende formål skal være dokumenteret ved typeprøvning (ITT), og der skal foreligge et EC-certifikat i tillæg til den EC-overensstemmelseserklæring, der altid skal eksistere.

Det er producenten eller forhandleren, der bringer produktet på markedet, som er ansvarlig for, at CE-mærkningen med de tilhørende certifikater og erklæringer er i orden.