Lempelse af kravene til opførelse af garager, carporte m.v.

Fra 1. juli 2011 skal opførelse af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger ikke længere anmeldes til kommunen, hvis de er under en vis størrelse.

Reglerne er forskellige for fritliggende enfamilieshuse og dobbelthuse (2 boliger), og for sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger, dvs. rækkehuse m.v.

De nye regler
Garager m.v. med et areal på højst 35 m2 kan opføres, uden at der skal ske anmeldelse til kommunen. For rækkehuse mv. er grænsen 20 m2.

Garager m.v. mellem 35 m2 og 50 m2 skal anmeldes til kommunen. For rækkehuse dog mellem 20 m2 og 50 m2.

For tilbygninger eller ombygninger af en eksisterende garage m.v., er der indført tilsvarende lempelser. Dem kan du læse mere om i en ny vejledning fra Erhvervs- og byggestyrelsen.

Ved garager m.v. over 50 m2 skal der altid søges om byggetilladelse hos kommunen. Det gælder også, hvis man bygger til en garage m.v., og det samlede areal efter tilbygningen er over 50 m2.

Vejledning om de nye regler
Her kan du læse mere om de nye reglerne for garager, carporte mv.