Mange gulvskader skyldes fugt i undergulvet

En undersøgelse, som Gulvbranchen har foretaget blandt deres medlemsvirksomheder, viser at 90 procent af virksomhederne oplever problemer med fugt i betongulvet, når de skal lægge gulv i nybyggeri.

Gulventreprenører presses til at lægge gulv på fugtig beton
Problemet er, at bygherrer og total- eller hovedentreprenører ikke afsætter tilstrækkelig tid i tidsplanen til udtørring af betonen.

”Bygherrer tager ikke restbyggefugt alvorligt nok, og hvis de endelig gør det, så gør de forkert. Det er ingen ny problematik, og derfor er det ærgerligt, at det fortsat mere er reglen end undtagelsen, at der er problemer med restbyggefugt”, udtaler Torben Hessing-Olsen, konsulent i Gulvbranchen, til Licitationen.

Det kan Carsten Vilhelmsen fra Dana Tæpper og Gulvbelægning i Hillerød bekræfte: ”Vi er ofte nogle af de allersidste, der kommer ind, og bygherrer og hovedentreprenører synes næsten, byggeriet er færdigt. Der er i hvert fald ikke taget højde for nødvendig tørretid, inden vi kan lægge gulv. Det koster nogle gange en kamp at overbevise om, at man er nødt til at vente. Der har været et par tilfælde, hvor jeg har trukket mig, fordi bygherre eller entreprenør ikke skriftligt ville hæfte for eventuelle efterfølgende skader på gulvet”, siger Carsten Vilhelmsen til Licitationen.

Han mener, at problemet er, at gulventreprenøren først kommer ind i billedet kort før arbejdet skal udføres. ”Hvis vi kom tidligere ind i processen, så kunne vi være med til at sikre en mere realistisk tidsplan for de afsluttende faser af et byggeri”, siger han.

Mange gulvskader skyldes forkerte fugtmålere eller forkert brug
Restfugt fra undergulvet er en af de almindeligste fejl, der fører til skader på gulvbelægninger, vurderer Teknologisk Institut. Problemet er, at mange fugtmålinger alene er overfladmålinger.

”I 90 procent af tilfældene måler man udelukkende fugten ved hjælp af kapacitive måleinstrumenter. Disse instrumenter har to fejl: for det første måler de kun i overfladen ned til 10 mm, og da beton tørrer oppe fra og ned, kan de målinger ikke bruges alene til at fastslå den relative fugtighed. For det andet kræver de, at man kender betonens nøjagtige sammensætning, hvilket man sjældent gør. Kapacitive instrumenter kan udelukkende bruges til at måle punkter på hele overfladen for at konstatere, hvor der er mest fugtigt”, fortæller Tommy B. Jacobsen, faglig leder af betoncentret på Teknologisk Institut.

Få hjælp og vejledning til at undgå fugt
Som medlem af Træinformation, stiller vi en række værktøjer til rådighed, så du undgår fugt i byggeriet. Udover fugtmålere og teknsisk rådgivning, kan du få en udførlig beskrivelse af de fugttekniske krav til trægulve i TRÆhåndbøgerne, som du kan læse gratis online.

I TRÆhåndbøgerne TRÆ63 og 64 samt i TRÆfakta-bladene 2-9, kan du læse om valg og lægning af trægulve. I TRÆ64 side 32-37 er en udførlig beskrivelse af de fugttekniske krav til anvendelse af trægulve, og på side 92-95 findes en udførlig beskrivelse af fugtmåling i både træ og beton. TRÆ70 giver et overblik over fugtbevægelserne i de forskellige træ-typer.

Du har også mulighed for at købe fugtmålere til medlemspris i Træinformations webshop. Der findes både præcisionsmålere og orienterende målere, og du kan få vejledning til valg af fugtmåler fra vores tekniske rådgivere.

Læs TRÆhåndbøgerne online (gratis for medlemmer)
Køb TRÆhåndbøgerne i webshop

Læs mere om problemerne ved restbyggefugt på Licitationens hjemmeside
Få gratis teknisk rådgivning (gratis for medlemmer)
Køb fugtmålere i webshop