Maskinsorterede taglægter – forbudt

Det er ikke tilladt og direkte livsfarligt at bruge taglægter, der ikke overholder reglerne i den gældende brancheaftale om taglægter.

Træinformation er blevet opmærksom på, at der er initiativer i gang for at importere og anvende maskinsorterede CE-mærkede taglægter. Lægterne kendes på mærket C18M, hvor M står for maskinsortering.

Men maskinsorterede taglægter overholder ikke de gældende krav til sikkerhed ved færdsel på tagene iht. til den gældende brancheaftale for taglægter, der er indgået mellem byggebranchens organisationer og tiltrådt af Arbejdstilsynet.

Derfor dur maskinsorterede lægter ikke til tage
Maskinsortering af små trædimensioner er forbundet med større usikkerhed end træ i større dimensioner. Og selv om styrkesorteringsmaskiner kan være godkendt til lægtedimensioner, er der ikke tilstrækkelig sikkerhed for gennemtrædning ved anvendelse som taglægter.

Lægterne kan være gode nok til almindelige konstruktionsformål som C18-mærkede produkter, men til taglægter udsættes de for punktlaster, som sorteringen ikke tager tilstrækkelig højde for. Det tages der højde for ved den visuelle sortering, der anvendes, når de skal bruges til tagformål.

Det er særligt store knaster og knastgrupper, der svækker taglægter ved punktbelastning, når håndværkere færdes på lægterne i byggeperioden. Det forøger risikoen for gennemtrædning og dermed for nedstyrtning fra tagene.

Brancheaftalen – en succes
Siden etableringen af den seneste brancheaftale om taglægter med dimensionen 38×73 mm og visuelt sorteret til styrkeklasse C18, har der ikke være faldulykker fra tage, der skyldes dårlige taglægter.

Og det er meget tilfredsstillende, for går man år tilbage, var 2-3 faldulykker årligt ikke ualmindeligt alene på grund af for svage taglægter.

Brancheaftalen er oprindeligt etableret på initiativ af Træinformation og indgået mellem byggeriets organisationer. Bag brancheaftalen står i dag Forbundet Træ-Industri-Byg (3F), Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Byggeri, Danske Træindustrier, Dansk Træforening og Træinformation. Aftalen er tillige tiltrådt af Arbejdstilsynet.

Regler for taglægter
De gældende regler for taglægters kvalitet og anvendelse – herunder også dimensionering og fastgørelse – findes i håndbogen TRÆ 65 Taglægter. Som medlem kan du læse den online her.

Den gældende ’Brancheaftalen om taglægter’ kan læses på Træinformations rådgivningside traeguiden.dk. Yderligere forklaringer og fortolkning af reglerne findes i TRÆ 65.