Ophævelse af 25% reglen ved ombygning og renovering

Den såkaldte 25 pct. regel i Bygningsreglementets kap. 7.4.3 er blevet ophævet.

Ved ombygninger i eksisterende bebyggelse, der udgør mere end 25% af klima-skærmen eller 25% af den offentlige ejendomsværdi, skal der herefter ikke længere foretages rentabilitetsberegninger af, om der skal udføres yderligere energibesparende foranstaltninger.

Bygningsejere skal dog stadig foretage efterisolering ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt.
I Bygningsreglementets bilag 6 findes der illustrerede eksempler på efterisolerings-arbejder, der normalt er rentable. Se dem her

Ændringen fremgår af oversigten over de seneste væsentlige ændringer, som er gennemført i Bygningsreglementet (BR10), se Væsentlige ændringer