Ny brancheaftale for taglægter

Hvad er nyt?
Brancheaftalen for taglægter er blevet fornyet fra 1. september 2011. Det er specielt den nye CE-mærkning af konstruktionstræ og dermed også af taglægter, der nødvendiggør en opdatering af aftalen.

Taglægter skal være CE-mærket fra 1. januar 2012 ligesom alt andet konstruktionstræ. Derfor er dette krav nu automatisk en del af aftalegrundlaget i den reviderede brancheaftale. Som en del af CE-mærkningen skal styrkeklassen angives efter gældende europæiske regler som C18. T1-mærkningen udgår.

Da CE-mærkningen skal findes på alle taglægter fra nytår, udløber de gældende overgangsbestemmelser ved samme lejlighed. Overgangsbestemmelserne er derfor vedlagt den nye brancheaftale som et bilag 2, der er gældende indtil nytår, hvorefter det kan smides væk.

Fra 1. januar 2012 kan den reviderede brancheaftale derfor løbe videre uden yderligere revision eller opdatering.

Der er ikke foretaget andre ændringer i aftalen.

Læs den nye brancheaftale om taglægter her