Ny eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Så er den her – den nye eksempelsamling – og den giver en lang række praktiske eksempler på, hvordan bestemmelserne i Bygningsreglementet 2010 kan tolkes og udmøntes i praktisk byggeri.

TRÆ 66 Brandkrav bygger på eksempelsamlingen, så de to vejledninger er gode at bruge sammen. Mange gange vil det være hurtigere at finde bestemmelserne i TRÆ 66, fordi den er opdelt efter bygningernes anvendelseskategori.

I øvrigt er alle illustrationer i eksempelsamlingen udført af Træinformation.

Sådan er eksempelsamlingen bygget op
Bestemmelserne i BR10, kapitel 5, er funktionsbase­rede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglementet.

Eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan brandbestemmelserne i BR10, f.eks. kan opfyldes. Der er også mulighed for at opfylde bestemmelserne på anden vis, blot det kan dokumenteres, at sikkerhedsniveauet i bygningsreglementet er opfyldt.

Eksempelsamlingen indeholder en række generelle beskrivelser om brandsikring af byggeri, samt to afsnit om de sær­lige forhold der er ved brandsikring af småhusbyggeri og staldbygninger.

Eksemplerne i eksempelsamlingen behandler traditionelle bygninger. Derfor kan eksemplerne ikke direkte overføres på mere komplekse byg­ninger, som f.eks. bygninger med overdækkede gårde, lager- og industri­bygninger i flere etager og meget høje bygninger. Her vil det ofte være nødvendigt med særlig brandteknisk dokumentation. Større bygninger, f.eks. til brandfarlig virksomhed, vil tillige være omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser.

De danske brandklasser lever videre
For materialer, beklædninger og bygningsdele anvender eksempelsamlingen de nye europæiske brandklasser med de hid­tidige danske brandklasser i firkantet parentes. Det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele erstattes løbende af det nye europæiske system. I en længere overgangspe­riode kan både det nuværende og det nye system anvendes side om side.

Læs den nye eksempelsamling online her

Køb den i Træshop.dk