Samme Kvalitetssikring for alle træbeskyttelsesmetoder

Nordisk TræbeskyttelsesRåd tager initiativ til et fælles kvalitetssystem for alle træbeskyttelsesmetoder. Hidtil har det kun dækket vakuumimprægneret og trykimprægneret træ. Men nu inviterer NTR til et bredt samarbejde.

Nordisk TræbeskyttelsesRåds (NTR) kvalitetssikringssystem har hidtil omfattet traditionel tryk- og vakuumimprægnering. Men nu indbyder NTR alle nye træbeskyttelsesmetoder, f.eks. varmebehandling, acetyleret og forfyrleret træ til et samarbejde, så man fremover vil kunne anvende det samme NTR-kvalitetssikringssystem.

I de nordiske lande imprægneres der årligt omkring 1,6 mio. m3 NTR-kontrolleret træ. Imprægneringen sker med moderne godkendte midler, der er miljøgodkendt af de nordiske miljømyndigheder iht. EU’s såkaldte biociddirektiv og effektivitetsgodkendt af NTR.

Forskning og udvikling af nye imprægneringsmetoder har betydet en vækst i nye imprægnerede produkter, f.eks. varmebehandlet træ, superwood mv.

Det vil være en fordel for professionelle og private kunder, at alle behandlinger af træ dokumenteres og kontrolleres efter de samme retningslinjer, og en styrkelse af træbeskyttelsesindustrien.

Derfor tager NTR nu initiativ til at samle imprægneringsbranchen i et fælles kvalitetssamarbejde skriver Mikael Westin, daglig leder af NTR og formand for NTRs teknikergruppe Niels Morsing, Teknologisk Institut, i det seneste nummer at NTI’s nyhedsbrev.