Svigter sikkerheden på tage?

Mindre tagplader giver større sikkerhed
Tagplader til faste undertage og til underlag under tagpap skal være ”halve plader”. Det blev bestemt for et år siden i en brancheaftale mellem byggeriets parter. Men ser vi på salgstallene virker det ikke umiddelbart som om, at reglerne er kendt af alle i byggeriet.

Brancheaftalen betyder at alle træplader, som bruges til tagarbejder, skal være halv størrelse. Aftalen skal forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i byggeriet og har været bindende for byggeriets parter siden 1. marts 2011. To-mandshåndtering af store plader på taget vil ikke blive accepteret af Arbejdstilsynet.

Alle træplader skal være i reduceres i størrelsen, når de skal bruges i forbindelse med tagarbejder. Det sker for at leve op til arbejdstilsynets krav til sikkerhed på tage, som er defineret i At-vejledning, D.3.1 i forbindelse med manuel håndtering.

Halve plader ved manuel håndtering
Konkret betyder aftalen, at træplader, som håndteres på taget, ikke må være større end 650 x 3100 mm og veje mere end 18 kg per plade. Det svarer til, at pladerne nu kun må være halvt så brede som tidligere. Aftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader samt plader med færdig tagpapoverflade, som anvendes til tagarbejde i nybyggerier og ved renovering af eksisterende bygninger.

Store plader ude af markedet
Traditionelle tagplader på 1220 x 2440 mm må fremover kun anvendes, hvis de håndteres maskinelt, f.eks. på elementfabrikker. Det gælder ved lægning af pladerne på taget, f.eks. som undertag eller underlag for tagpap.

 

Fakta om aftalen
Brancheaftalen omfatter manuel håndtering af træplader på taget.

Følgende CE-mærkede tagplader er omfattet af aftalen:
Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300)

 • Største tilladte bredde x længde: 650 x 3100 mm
 • Maximalt tilladte vægt = 18 kg. pr. plade (i normal
  tør tilstand)
 • Aftalen gælder for alle, der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri, og er bindende fra 1. marts 2011
 • Aftalen forhindrer ikke, at der anvendes plader med
  større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt
  forsvarligt, se Arbejdstilsynets vejledning om ‘løft, træk og skub’. I praksis
  betyder det at pladerne skal lægges maskinel på taget – to mandshåndtering
  accepteres ikke af Arbejdstilsynet.