TRÆfakta om trægulve fastlægger branchestandard

Med udviklingen af foreløbig fire branchevejledninger er der skabt fælles retningslinjer for udførelse af trægulve.

Retningslinjerne gælder fastsættelse og vurdering af de udfaldskrav, som normalt anvendes ved udførelse af trægulve, og retningslinjer for vurdering af trægulves udseende og svigt i forbindelse med færdiggørelse og aflevering, samt generelle regler for reklamation og visuel vurdering af trægulve.

De fire første branchevejledninger indgår i en serie på 10 vejledninger om trægulves kvalitet og udførelse. De er et led i en videreudbygning af branchestandarderne i håndbøgerne TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse og TRÆ 64 Trægulve – Lægning. De næste vejledninger i serien udkommer i marts måned.

De 4 nye TRÆfakta-vejledninger kan med fordel anvendes ved salg og levering af trægulve:

TRÆfakta 02 Trægulve – Udfaldskrav
TRÆfakta 03 Trægulve – Reklamation
TRÆfakta 04 Trægulve – Vurdering af udseende og svigt
TRÆfakta 05 Trægulve – Svind og udvidelse

Som medlem af Træinformation kan alle i jeres virksomhed læse og printe vejledningerne fra vores hjemmeside traeinfo.dk – de ligger i menuen ’Mit Træinfo’.

Vejledningerne er et resultat af et samarbejde mellem ledende gulvproducenter, gulvleverandører og brancheorganisationer med det formål, at videreudvikle den faglige viden om udførelse af trægulve med henblik på at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve.

Det faglige forum for trægulve består i dag af Boen Danmark, Danadeco A/S, Dansk Byggeri Træsektionen, Dansk Byggeri Gulvbranchen, Junckers Industrier A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Novopan Træindustri A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S med Træinformation som sekretariat og udgiver.