Vådlimning stærkere end tørlimning

Limning af træ anvendes til at skabe stærkere trækonstruktioner med større dimensioner, f.eks. limtræ, LVL og letbjælker. Limningsteknikken gør det muligt at udnytte træmaterialerne mere effektivt og udvikle mere dimensionsstabile produkter.

I en ny afhandling fra Linnéuniversitetet i Sverige har man undersøgt vådlimningens egenskaber i forbindelse med limning af fingersamlinger og limning af bjælker af gran. Typisk processer, som anvendes i limtræindustrien.

Den nuværende teknologi baserer sig på tradition og erfaring med tørlimning, hvor træets fugtindhold ligger under træets fibermætningspunkt, hvilket stort set vil svare til træets anvendelsesfugtighed.

I de seneste 20 år har man i flere lande forsket i muligheden for at lime træ, der ikke er tørret. Det vil give nogle fordele, primært i bedre udnyttelse af råvaren før nedtørring.

De svenske undersøgelser er en del af en doktorafhandling, som Magdalena Sterley forsvarede i juni i år. Undersøgelserne drejede sig om anvendelse af énkomponent polyuretanlim (PUR) til vådlimning – en limtype der passer godt til våde processer, fordi den kræver fugt ved hærdningen.

Resultaterne viser, at limningen opfylder de krav, der stilles f.eks. i limtræproduktion. Især er det undersøgt, hvordan limningen opfører sig, når de limede emner tørres under høj temperatur. De høje temperaturer ved tørring indvirker på limens kemiske sammensætning og giver en mere ordnet polymer struktur, der medfører højere stivhed og styrke.

Metoden er færdigudviklet og klar til at blive brugt. Den kan medvirke til, at bl.a. fingersamlinger i brædder til limtræindustrien bliver stærkere vådlimet end tørlimet. Regler for godkendelse af vådlimede fingersamlinger og limtræbjælker er under udarbejdelse hos SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut i Stockholm.

Afhandlingen ”Characterisation of green-glued wood adhesive bonds ” kan bestilles hos Linnaeus University Press: [email protected]