Mindre træplader giver større sikkerhed

2011-04-04

Mindre træplader giver større sikkerhed

Træinformation tog sammen med træbranchens andre aktører initiativ til en fælles aftale om at reducere størrelsen på træplader, som bruges til tagarbejder. Aftalen skal forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i byggeriet og er bindende fra 1. marts 2011.

Træinformation var blandt initiativtagerne, da træbyggebranchen i foråret indgik en aftale om at reducere størrelsen af træplader, som bruges i forbindelse med tagarbejder. Det sker for leve op til Arbejdstilsynets krav til sikkerhed på tage, som er defineret i At-vejledning, D.3.1.

Konkret betyder aftalen, at træplader, som håndteres på taget, ikke må være større end 650 x 3100 mm eller veje mere end 18 kg per plade. Det svarer til, at pladerne nu kun må være halvt så brede som tidligere. Aftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader samt plader med færdig tagpapoverflade, som anvendes til tagarbejde i nybyggerier og renovering af eksisterende bygninger.

Aftalen trådte i kraft 1. marts 2010 med en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1. marts 2011 for at give branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalen. Herefter gælder aftalen for hele branchen og indgår i Arbejdstilsynets kontrol med byggepladserne

Opdaterede vejledninger
Som følge af aftalen har Træinformation opdateret sine relevante vejledninger, så de tager højde for de nye pladedimensioner.

‘De senere års alvorlige arbejdsulykker i forbindelse med tagarbejde har skabt berettiget opmærksomhed omkring sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne. Derfor er vi gået ind som forhandlingsleder for at være med til at forbedre sikkerheden, og med vores ekspertise inden for tagkonstruktioner er de opdaterede vejledninger et naturligt bidrag fra vores side’, siger Bjarne Lund Johansen, direktør i Træinformation

Fakta om aftalen:

  • Brancheaftalen omfatter manuel håndtering af træplader på taget.
  • Følgende CE-mærkede tagplader er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300)
  • Største tilladte bredde x længde: 650 x 3100 mm
  • Maximalt tilladte vægt = 18 kg. pr. plade (i normal tør tilstand).
  • Aftalen gælder for alle, der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri, og er bindende fra 1. marts 2011.
  • Aftalen forhindrer ikke, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Læs mere i Arbejds-tilsynets vejledning om ‘løft, træk og skub’. I praksis betyder det maskinel oplægning på taget.