Nu kan fordelene ved træbyggeri nemmere dokumenteres

Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri.

Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 % inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i ideudviklingen.

En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne er vigtige redskaber, når fx klimabelastningen for et byggeri skal udregnes.

Fem nye miljøvaredeklarationer dokumenterer nu meget præcist træs egenskaber i de modeller, som beregner et byggeris klimabelastning. Miljødeklarationerne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk og er tredjepartsverificeret af Rambøll.

”Konstruktionstræ er det, der volumenmæssigt fylder mest i en bygning, og derfor giver den største effekt i forhold til at nedbringe bygningens CO2-udledning. Det gælder også pga. andre afledte effekter som mindre fundamenter og mindre transport, da træ er et relativt let byggemateriale”, forklarer Mikael Koch fra Træinformation.

Dokumentation af standardprodukter
Fordi konstruktionstræ er et standardprodukt, har det været muligt at lave fælles branche-EPD’er. Det giver den fordel, at producenter og leverandører ikke skal ud at lave deres egne målinger for disse træprodukter.

”Træ som byggemateriale har en lang række fordele på klimaområdet, men hidtil har data om træet ikke været tilgængelig i den rette standardiserede form til at beregne et byggeris klimabelastning. Vores forventning er, at anvendelsen af træ i byggeriet vil stige, nu hvor beregningsgrundlaget er blevet forbedret, og datamaterialet er tilgængeligt for alle”, fortæller Simon Auken Beck fra Træ.dk.

Halvering af klimabelastningen
Både Træinformation, som rådgiver professionelle om træbyggeri, og Træ.dk, der er træbranchens uafhængige, fælles informationsprojekt, har gennem de seneste år oplevet en øget efterspørgsel på netop EPD’er, fordi der i samfundet er et bredt ønske om at gøre byggeriet mere klimavenligt.

Her tilbyder træ en række åbenlyse klimafordele, og derfor giver det god mening at skrue op for netop dette materiale og samtidig skrue lidt ned på de mere CO2-tunge af slagsen.

”Det skyldes grundlæggende, at træ er en fornyelig ressource – vokset på luftens CO2 og gratis energi fra solen. Det gør træprodukter forholdsvis CO2-billige. Derudover bliver CO2’en i træprodukterne, som derfor fungerer som et CO2-lager. Som tommelfingerregel spares atmosfæren for 2 tons CO2, hver gang man bruger en kubikmeter træ i stedet for eksempelvis beton eller stål”, siger Simon Auken Beck.

”Det resulterer ofte i den halve klimabelastning fra træbaseret byggeri i forhold til konventionelle byggematerialer – og i visse tilfælde endnu mere”, uddyber han.

Alene af den grund er det en god idé at få meget mere træ ind i byggeriet – og med de nye EPD’er på plads kan det nu lade sig gøre at lave mere præcise klimaberegninger for fx DGNB-certificerede byggerier. Formentlig vil EPD’erne også spille en central rolle i den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, som boligminister Kaare Dybvad arbejder på.

”EPD’erne er vores bidrag til at få belyst træs bæredygtighed og til at få gjort data tilgængelige, så de bliver mulige at få ind i Bygningsreglementet”, siger direktør i Træinformation Mikael Koch.

De fem EPD’er ligger til fri afbenyttelse på Træ.dk’s og Træinformations hjemmesider og kan også findes på epddanmark.dk. Der er yderligere tre EPD’er på vej.

› Du kan downloade EPD’erne her

Kontakt
Mikael Koch, direktør i Træinformation: [email protected] eller 4098 1222
Simon Auken Beck, konsulent hos Træ.dk: [email protected] eller 2671 9651


Fakta om EPD’erne
De fem EPD’er (april 2020) dækker:

  • Skåret og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran
  • Høvlet konstruktionstræprodukter af fyr og gran
  • Limtræ konstruktionstræprodukter af fyr og gran
  • CLT konstruktionstræprodukter
  • WISA Gran krydsfiner, ubelagt
  • Projektet er finansieret af Træfonden og Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF.

Træinformation er en non-profit interesseorganisation, der repræsenterer flere end 800 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren.

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt.

EPD’erne er udarbejdet af FORCE Technology og tredjepartsverificeret af Rambøll.