Ny TRÆhåndbog viser vej igennem junglen af brandkrav

TRÆ78 er nu udgivet som fysisk bog

Det er muligt at bygge både sikkert og højt med træ. Træinformations nyeste håndbog TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 viser vejen igennem bygningsreglementets mange vejledninger og præ-accepterede løsninger.  I den finder du de vigtigste og mest relevante brandkrav til træbyggeri med bærende trækonstruktioner i op til 12 meters højde.

– I dag har vi i Danmark en høj brandsikkerhed, og det gælder også i træbyggeriet, såfremt man anvender de præ-accepterede løsninger. Trækonstruktioner kan på lige fod med andre materialer sagtens dimensioneres til at være bærende og brandadskillende i 60 minutter, siger Benny Lillelund, der er forfatter på bogen.

I tilfælde af brand er trækonstruktioner lettere at aflæse end mere gængse materialekonstruktioner, da trækonstruktioner løbende kan overvåges, hvorimod både stål og beton kan kollapse helt uden varsel.

– Bogen indeholder mange eksempler på hvordan de præ-accepterede løsninger for bærende konstruktioner, brandadskillende bygningsdele og ind- og udvendige overflader kan opfyldes med trækonstruktioner.  Vi gennemgår også krav til regnskærme og listebeklædninger og viser eksempler på, hvordan de opfylder de præ-accepterede løsninger, forklarer Benny Lillelund.

Køb bogen 

Hvem er bogen skrevet til?
TRÆ 78 henvender sig primært til professionelle i byggeriet, dvs. certificerede brandrådgivere, rådgivere og udførende, men den kan også anvendes til undervisning på de tekniske uddannelser og i efteruddannelsen.

Hvad er bogens grundlag?
Håndbogen tager udgangspunkt i de brandtekniske krav i Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhørende vejledninger og bilag (præ-accepterede løsninger) til kapitel 5 Brand samt tidligere udgivne TRÆhåndbøger.

Se indholdsfortegnelsen og læs om hvilke vejledninger og bilag bogen er baseret på

TRÆ 78 erstatter tidligere bøger om brandkrav
Bogen er på 396 sider og erstatter TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

Har du online-adgang via din virksomhed?
Er din virksomhed medlem af Træinformation, kan du læse bogen online på træinfo.dk. Så check om din virksomhed er medlem og spred gerne nyheden om den nye bog i dit netværk.

› Læs bogen online (for medlemmer)

› Læs om fordelene ved at blive medlem hos TRÆinformation

Vil du købe bogen?
› Er din virksomhed ikke medlem, kan du købe bogen her