Nye regler for afstande mellem stråtækte huse

Hvis stråtaget brandsikres kan afstanden mellem stråtækte huse halveres i forhold til tidligere afstande.

Stråtaget er en ualmindelig bæredygtig løsning udført på en ligeledes bæredygtig trækonstruktion. Træinformation glæder sig derfor over denne forbedring, så brugen af stråtage ved nybyg og renovering kan øges, som vi kender det fra hollandsk arkitektur.

Ændringen er resultatet af en række forsøg, som har ført til opdatering af ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016”.

Men man skal være ualmindelig grundig for at opdage denne ændring.

Det er derfor glædeligt, at flere medier herunder Straatagets Kontor melder ud, at der nu på Bygningsreglementet.dk under FAQ er en præcisering af dette.

”For så vidt angår stråtage for enfamiliehuse mv. gælder jf. Eksempelsamlingen afsnit 7.10, at afstanden til skel for fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, campinghytter og dertilhørende småbygninger bør være mindst 5 m, såfremt stråtaget er brandsikret. Ved brandsikring forstås her, at stråtaget er udført af traditionelle tagrør og tækket direkte, uden bagvedliggende hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

Der gælder dermed, at to huse på samme grund kan anses for at være to brandmæssige enheder når følge forhold er gældende:

  • Begge huse har stråtage, der ikke er brandsikret, og afstanden mellem dem er mere end 20 m.
  • Det ene hus har et brandsikret stråtag som beskrevet i afsnit 7.10, det andet hus har et stråtag der ikke er brandsikret og afstanden mellem bygningerne er mindst 15 m.
  • Begge huse har et brandsikret stråtag som beskrevet i afsnit 7.10 og afstanden mellem bygningerne er mindst 10 m.
  • Det ene hus har et brandsikret stråtag som beskrevet i afsnit 7.10, det andet hus har et en tagdækning udført som mindst klasse BROOF (t2) og afstanden mellem bygningerne er mindst 7,5 m

Det bemærkes, at bygningers udvendige beklædninger ligeledes har indflydelse på afstanden til en nabobygning. Dette er ikke behandlet i dette svar.”

Se den fulde tekst her:
http://bygningsreglementet.dk/brandforholdspoergsmaal/1036179/40

Få et overblik over de første prøvninger her:
http://straatagetskontor.dk/presserum/

Da stråtaget kræver en lidt højere rejsning kan det give udfordringer i sommerhusområder i forhold til reglen om max 5 meter bygningshøjde. Dansk Byggeri har formuleret et forslag til ansøgning om dispensation. Se teksten her:
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2016/07/1.-Aktuelt-hvad-g%C3%A6lder.-Til-kommuner-23.06.16.-Dansk-Byggeri.pdf