Nyhed: TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

Der har de senere år manglet generelle tekniske anvisninger på udførelse af tagpaptage. Med TRÆ 77 findes der nu vejledninger i udførelse af tagpap på træunderlag.

Et sundt tag er vejen til en sund bygning, der holder i mange år. I TRÆ 77 beskrives krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap. Af bogen fremgår krav til brædder, plader, tagpap og tilbehør, og der gennemgås variationer i tagpapløsninger og tagformer med detaljer, der viser, hvordan afvanding, ovenlys, inddækninger mv. udføres.

Eksempler fra bogen


Som eksempel indeholder TRÆ 77 anvisninger på, hvordan underpap udlægges vinkelret på tagets faldretning (figur 49) samt en listedækning med underliggende kappe (figur 54).

I bogen illustreres endvidere, hvordan ventilation udføres for forskellige tagformer fx med rygningsprofil som vist på figur 63 herover.

Ved inddækninger i tagets sider føres tagpap op ad fx ydervæg eller murkrone og inddækningshøjder skal normalt være min. 150 mm, således at taget er vandtæt op til 150 mm over tagfladen. Eksempelvis kan inddækning mod en ventileret træbeklædning løses med krydsfiner som underlag for tagpappen samt afslutning med inddækningsprofil som vist på figur 105 herover.

Er du medlem, får du automatisk tilsendt bogen med posten, og du kan læse bogen online på træinfo.dk.

› Læseprøve fra bogen

› Køb bogen i webshoppen