Nyhed: TRÆbjælker app

Ny app til hurtig og nem beregning af bjælkedimensioner

Træinformations nye app, TRÆbjælker, er for dig som arkitekt, konstruktør, ingeniør eller tømrer, der har brug for en hurtig beregning af bjælkekonstruktioner. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret.

Sådan virker TRÆbjælker app’en
TRÆbjælker er et beregningsprogram til dimensionering af bjælkelag og tværbjælker under træbjælkelag i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. Programmet kan også dimensionere bjælkespær i tagkonstruktioner, vindues- og døroverliggere samt kipbjælker.

Se præsentation af TRÆbjælker app og eksempler på beregninger

Dimensioneringer baseret på Eurocode 5
Programmet regner på bjælker af konstruktionstræ eller limtræ, og alle dimensioneringer er baseret på Eurocode 5 (EC5). Dog skal kontrol af fastholdelse mod vindsug på tage foretages, da app’en ikke undersøger dette.

Typer af bjælkeberegninger
Programmet beregner bjælkedimension og nedbøjning for:

Figur 1 - Bjælkelag Bjælkelag i etagedæk

Figur 2 - TværbjælkeTværbjælker under bjælkelag

Figur 3 - BjælkespærBjælkespær med 5 – 45° hældning

Figur 4 - VinduesoverliggerOverliggere over facadeåbninger

Figur 5 - KipbjælkeKipbjælker/tværbjælker under bjælkespær

Foretag beregninger nemt og hurtigt
Programmet er let og intuitivt at bruge. Det kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde, samt indtastning af de aktuelle bygningsdimensioner. Du kan hurtigt sende beregningerne som mail eller besked, så de kan gemmes eller printes som dokumentation i byggesagen.

Begrænsninger
Du kan bruge programmet til at dimensionere bjælker med en maksimal længde på 5000 mm. Længdebegrænsningen er indsat idet Træinformation vurderer, at beregning af bjælker over denne længde kræver ingeniørbistand.

TRÆbjælker applikationen er optimeret til iPhone 5 med iOS 8.0 eller nyere og kan downloades fra App Store.

Download gratis TRÆbjælker i App Store
Du kan gratis downloade TRÆbjælker app’en i App Store.

Kom godt i gang

> Download vejledning i brug af app’en

> Download TRÆbjælker i App Store

> Se videopræsentation af TRÆbjælker app (wmv-format)