Nyt udvalg skal sætte bæredygtigt byggeri på skinner

Træinformation er med fra start, når koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri efter sommeren mødes første gang.  

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev tidligere på året vedtaget. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som led i gennemførelsen af strategien har Bolig- og Planstyrelsen nu nedsat koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. Udvalget skal sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer, og at de implementeres. Udvalget skal blandt andet sørge for, at hele branchen kan følge med, når indfasningen af klimakrav til bygninger begynder i 2023.

I Træinfomation er vi glade for at kunne deltage i udvalget, sådan at vi kan være med til at følge op på omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri i branchen. Træinformations direktør Mikael Koch uddyber:

”Vi skal til at kigge meget mere på vores CO2 udledning gennem byggeriet, og vi skal gøre det nemmere at bygge bæredygtigt med fx træ. I den forbindelse er der tiltag, som ligger lige for, som fx at få kigget på brandkravene og udvidet eksempelsamlingen med flere præaccepterede løsninger. Meget byggelovgivning er udviklet i en tid, hvor vi i højere grad brugte andre materialer til byggeriet. Nu står vi for alvor over for omstillingen til øget brug af de fornybare ressourcer. I den forbindelse ville det give rigtigt god mening at reflektere over, hvorfor reglerne ser ud som de gør – det kunne fx gælde brand, akustik og andre områder”.

Som formand for koordineringsudvalget har boligminister Kaare Dybvad Bek udpeget byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, der skal stå i spidsen for koordineringsudvalgets opgaver.

Rolf Andersson siger til bygtek.dk: ”Den politisk bredt forankrede strategi om bæredygtigt byggeri udgør en stærk forpligtigelse for byggeriets parter. Vi kan rykke branchen langt, også uden at der opstår opadgående prispres og forstyrrende flaskehalse. Jeg oplever en stor dedikation fra alle i byggeriet til dette og ser frem til et godt og tæt samarbejde.”

Koordineringsudvalget skal som udgangspunkt mødes fire gange om året med start efter sommeren.