Politiske forhandlinger om nye klimakrav efterlyses

Sammen med en række andre organisationer har Træinformation skrevet et åbent brev til Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor vi udtrykker vores bekymring over den manglende fastsættelse af nye klimakrav i bygningsreglementet og dermed de nye grænseværdier for CO2-udledning. Denne mangel på faste retningslinjer skaber en betydelig usikkerhed i byggebranchen og forhaler den nødvendige grønne omstilling.

Byggebranchen opererer med lange planlægningshorisonter, og projekter, der planlægges og tegnes nu, vil først blive myndighedsbehandlet i 2025 eller senere. Den manglende klarhed omkring de fremtidige krav betyder, at vi ikke har den nødvendige sikkerhed til at planlægge og gennemføre projekter på en effektiv og bæredygtig måde.

Det fremgår af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, at justerede CO2-grænseværdier skulle forhandles ultimo 2023 og gælde fra 2025. Desværre står vi nu snart midt i 2024 uden disse nødvendige opdateringer, hvilket skaber betydelig usikkerhed i vores branche.

Med vores brev til ministeren udtrykker vi et stort ønske om, at de politiske forhandlinger om de nye CO2-krav resulterer i en snarlig løsning, der kan sikre forudsigelighed samt en bæredygtig fremtid for byggebranchen.

Arkitektforeningen

BAT – Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

Bygherreforeningen

CONCITO

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Byggecentre

Dansk Erhverv

DANSKE TEGL

Danish Standard

DI Byggeri

EjendomDanmark

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Konstruktørforeningen

Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Rådet for Grøn Omstilling

Træinformation | Danish Timber Association

VELTEK

 

Indlæg i Altinget marts 2024
15 aktører i fælles opråb: Nye klimakrav til byggeriet haster