E-studiepakke: CLT- og Trækonstruktioner

Pris: 589,05 kr.

Medlemspris: 589,05 kr.

Priser ekskl. moms

Varer leveres fragt- og gebyrfrit i Danmark til erhvervsadresse eller GLS pakkeshop.

Beregning af forbindelser
Manuskript: Jørgen Munch-Andersen, Hans Jørgen Larsen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 2. udg. 2016, 64 sider
Copyright ©Træinformation 2016
ISBN nr.: 978-87-90856-04-5

Beregning af trækonstruktioner
Manuskript: Jørgen Munch-Andersen, Hans Jørgen Larsen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1. udg. 2016, 132 sider
Copyright ©Træinformation 2016

Beregning af CLT-konstruktioner
Manuskript: Jacob Ettrup Petersen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1. udg. 2020, 248 sider
Copyright ©Træinformation 2020

Beskrivelse

Digitalt studieabonnement til ingeniørstuderende
Som studerende kan du tegne et digitalt studieabonnement på Træinformations lærehåndbøger. Prisen på abonnementet er en engangsbetaling, og abonnementet gælder i hele din studietid. Der er derfor ingen binding ved køb af abonnementet.

Lærebøgerne i e-studiepakken er målrettet studerende på bygningsingeniøruddannelsen. Bøgerne kan også bruges på andre studieretninger. Når du tegner et abonnement på studiepakken, har du online adgang til bøgerne på Træinformations hjemmeside med dit UNI-login.

Forudsætning
For at kunne tegne abonnementet skal du bruge dit UNI-login. Når du bestiller varen, skal du skrive dit UNI-brugernavn i feltet i “Reference”, når du er gået videre til “Kassen”. Uden UNI-brugernavnet, kan vi ikke oprette abonnementet.

Hvad er UNI-login?
UNI-login er dit personlige login til en lang række nationale pædagogiske tjenester og websteder. Du kan få et gratis UNI-login ved at henvende dig til brugeradministratoren på din uddannelsesinstitution. Find brugeradministratoren på din uddannelse her

Abonnementet giver digital adgang til følgende bøger:

  • Beregning af forbindelser
  • Beregning af trækonstruktioner
  • Beregning af CLT-konstruktioner

Læs mere om bøgerne på fanebladet “Detaljer”.

Beregning af forbindelser
Bogen indeholder Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5. Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler. Bogen fungerer også som brugerlicens til programmet SømDim, der kan anvendes til at beregne bæreevnen af søm, skruer, bolt og dorne efter Eurocode 5. Adgangen til SømDim fremgår af forordet i bogen.

Beregning af trækonstruktioner
Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis – rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Publikationen erstatter Trækonstruktioner Del 1 og Del 2, der udkom i henholdsvis januar og april 2016. Disse var primært baseret på bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner (Hans Jørgen Larsen, Træbranchens Oplysningsråd, 2007), dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014). Denne publikation tænkes anvendt sammen med bogen Beregning af forbindelser (Træinformation, 2009) med tilhørende tillæg. Den blev udgivet ved overgangen til Eurocode, fordi der da skete væsentlige ændringer vedrørende beregning af bæreevnen af forbindelsesmidler.

Momentpåvirkede samlinger behandles indtil videre i denne publikations kapitel 8. Lærebogen vil blive opdateret efter behov. Kommentarer og forslag til forbedringer, herunder forslag til eksempler er velkomne. Bogen er baseret på gældende regler pr. 1. juli 2016, det vil primært sige Eurocode 5 Trækonstruktioner – Del 1-1 Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med tilhørende tillæg A1 og A2 samt dansk nationalt anneks. Vedrørende Del 1-2 Generelt – Brandteknisk dimensionering henvises til TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

Beregning af CLT-konstruktioner
Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer.

Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter med træ. Beregning af CLT-konstruktioner retter sig både mod  uddannelsen af ingeniører og mod de projekterende, især rådgivende ingeniører. Bogen kan også anvendes af konstruktører eller andre, der finder
interesse for statiske beregninger af CLT-konstruktioner.

Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen, men denne lærebog giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold og supplerer dermed lærebøgerne Beregning af trækonstruktioner (2016) og Beregning af forbindelser (2016).