Kursus i efterisolering 2023

Pris: 4.900,00 kr.

Medlemspris: 3.700,00 kr.

Priser ekskl. moms

Varer leveres fragt- og gebyrfrit i Danmark til erhvervsadresse eller GLS pakkeshop.

Renovering og efterisolering af eksisterende bygninger er ofte langt mere bæredygtigt end at bygge nyt. I Danmark nedrives i stort omfang gode og velfungerende bygninger, som i stedet ville kunne renoveres og efterisoleres og dermed spare energi og ressourcer.

Efterisolering med anvendelse af traditionelle løsninger med træ og mineraluld eller træ og andre CO2-neutrale materialer som træfiberprodukter kan bidrage til yderligere reduktion af CO2-udledningen.

Kursusbeskrivelse
På kurset får du en grundig viden og vejledning i, hvordan typiske enfamiliehuse kan efterisoleres ved brug af isolerende trækonstruktioner. Vi gennemgår statiske principper for forskellige typehuse fra perioden 1960-1980 og bygningsdetaljer for ind- og udvendig efterisolering af træskeletvægge, tunge vægge og forskellige typer af tagkonstruktioner.

For enfamiliehuse vil løsningerne typisk være udført på stedet, men vi ser også på, hvordan løsningerne ved brug af træskeletelementer kan skaleres til større byggerier, fx etagebyggeri. Vi fortæller desuden om besparelse og rentabilitet.

Du vil høre om biogene isoleringsmaterialer, og om hvornår og hvordan de kan bruges i bygningskonstruktioner. Vi giver dig fugtteknisk baggrundsviden og fortæller om forskellige typer dampspærre, om den kan undværes, om brug af flydende dampspærre og hvilke principper for fugthåndtering, der bør følges i diffusionsåbne konstruktioner.

Målgruppe
Kurset henvender sig til projekterende, tømrere, energirådgivere og energikonsulenter.

Program
› Se detaljeret program for dagen

Tid og sted
København: den 29. november 2023 kl. 8.30 – 16.30
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Horsens: den 30. november 2023 kl. 8.30 – 16.30
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Rabat: Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.