Reportage fra Træinformations studietur til Sydtyskland

Træinformation er netop hjemvendt fra studietur til Sydtyskland.

På turen kom gruppen bl.a. forbi den store tyske kosmetikproducent Weleda, der har bygget et verdens største højlagre i CLT, limtræ og ler på en 8 m høj sokkel af stampet ler, der er 60 cm tyk. Højlagret har plads til 17.200 paller og træreolhøjden er 30 meter. Skulle bygningen opføres konventionelt med stål, ville der være brugt 380 tons stål med en udledning på 1.064 tons CO2. Valget faldt i stedet på en bygning opført med 3716m2 træ, hvilket svarer til en besparelse på 2.601 tons CO2. Målet for Weleda har været at skabe et CO2 neutralt logistikcenter med fokus på bæredygtighed, et optimeret energiforbrug og klima- og miljøorienteret design. Der anvendes en kombination af solceller og jordvarme, og omgivelserne tilgodeser biodiversitet. Læs mere om Weledas højlager her

Turen gik også til Züblin Timber, der designer, producerer, leverer og udfører alle former for bygningsværker i træ– fra komplekse og spektakulære trækonstruktioner til moderne kontorbyggerier med bærende CLT-elementer og træfacader samt bygninger og højhuse på op til 50 meter.

På universitet i Stuttgart blev kursisterne introduceret for insitutleder Achim Menges’ tværfaglige forskning i digitale planlægningsmetoder og robotfremstillingsprocesser til byggeriet. Achim Menge modtog fornyelig Gottfried Wilhelm Leibniz prisen på 2,5 mill Euro, der betragtes som en af de vigtigste forskningspriser i Tyskland.  Vejen gik også forbi Institute for Leightweight Structures and Conceptual Design, som fokuserer på konceptuel og tværmateriel udvikling af alle typer bygningsteknologier, facade- og konstruktionssystemer med særligt fokus på den overordnede livscyklus fra design til demontering.

Se fotos og videoer fra turen herunder.

 

Forbindelse mellem facadesølje og lerfundament. SWP 3-lags plader – her brugt til fine massive køkkenlåger. Snak om konstruktionsopbygning.

 

Fremtidens facadeopbygning ifølge producenten BauFritz. Opbygning inde fra: Gipsplade, installationsspalte, gipsplade, papir-dampspærre, kuldfiberdug (strålings spærre), træspånsisolering, der er et restprodukt fra produktionen, brandbeskyttet med valle. Tyk træfiberplade yderst, som pudses eller anvendes med ventileret hulrum og træbeklædning yderst. Bygning baseret på off-grid energy plus box med boksmoduler, der er 16 meter lange. Parkeringskælder med El-ladere. Snak om letkonstruktioner på universitet i Stuttgart.

 

Verdens største højlager i CLT, limtræ og ler på en 8 m høj sokkel af stampet ler, der er 60 cm tyk. Læs mere om Weledas højlager her

Montage af 16 meter boksmodul.

Produktion af SWP 3 -lags plader.

Produktion af SWP 3 -lags plader.

 

Foto og video: Mikael Koch