TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Baggrunden for udgivelsen af TRÆ 73 er, at der i de senere år har
været en del tilfælde, hvor tage med store træspær på brede bygninger
er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende
tværafstivning. Omkostningerne til udbedring har været meget betydelige,
og samtidig har der været stor risiko for personskade.
Læs mere og køb TRÆ 73