Temadag om brandkrav 2011 – præsentation

Temadag: Brandregler i byggeriet – d. 6. og 8. december 2011

Download powerpoint præsentation i pdf format

1. Brandtekniske begreber – hvad betyder de?
Anders Bach Vestergaard, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

2. Brandkrav i BR10 og hvordan lever vi op til dem – hjælpemidler og vejledninger
Bjarne Lund Johansen

3. a. Hvordan løser vi kravene til enfamiliehuse, sommerhuse, garager og carporte?
3. b. Hvordan løser vi kravene til enfamiliehuse, sommerhuse, garager og carporte?
Anders Bach Vestergaard og Bjarne Lund Johansen

4. a. Undertage – hvad er kravene og hvordan opfyldes de i praksis?
4. b. Undertage – hvad er kravene og hvordan opfyldes de i praksis?
Anders Bach Vestergaard og Bjarne Lund Johansen

5. a. Brandkrav til gulve og undergulve – løsningsforslag
5. b. Brandkrav til gulve og undergulve – løsningsforslag
Anders Bach Vestergaard og Bjarne Lund Johansen

6. a. Indvendige beklædninger – hvad må vi?
6. b. Indvendige beklædninger – hvad må vi?
Anders Bach Vestergaard og Bjarne Lund Johansen

7. a. Facadebeklædninger – krav og eksempler på løsninger
7. b. Facadebeklædninger – krav og eksempler på løsninger
Anders Bach Vestergaard og Bjarne Lund Johansen

 

Vejledning for reaktion på brand prøvning af brandimprægneret  træ til beklædning klasse K1 10 B-s1, d0

Guidelines for rtf testing of fire impregnated wood products for covering class K1 10 B-s1, d0