Træinfomation bakker op om ReductionRoadmap

Ingen kan bygge inden for Paris-aftalen alene. Men vi kan gøre det sammen – og det kræver politisk handling. Træinformation bakker op om, at emissionskravene bør afspejle klimavidenskaben for at overholde Paris-aftalen, hvilket betyder under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år i 2025. Branchen har allerede løsningerne. Politisk handling kan ensrette og booste den grønne efterspørgsel, så både investorer, producenter, leverandører og rådgivere forpligter sig til ambitiøse klimakrav, der afspejler videnskaben og overholder Paris-aftalen. Vær med til at gøre Danmark til et foregangsland i innovative løsninger med lav klimabelastning inden for alt fra materialer, byggeprocesser og -teknikker til arkitektur og byplanlægning.

Vi opfordrer medlemmer af Træinformation til også at vise jeres organisations støtte her: https://reductionroadmap.dk/