Træinformations generalforsamling 2019

I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2019 afholdes en mini-konference om potentialet for træ i byggeriet.

Generalforsamlingen og mini-konferencen afholdes i Arboretet i Hørsholm den 4. april 2019. På konferencen vil Vivian Kvist Johansen, som er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet blandt andet fortælle om, hvordan vi nemmest og bedst lagrer CO2 i skoven og i byggeriet.

Arborethusene er tegnet af arkitekterne, Claus Francke arkitekt maa og Gert Mikkelsen arkitekt maa, og består af et nyt kontor- og forskerhus samt et lille publikumshus til områdets mange gæster. I centrum ses det store stenbelagte tårn, som huser bygningernes samlingspunkt – en dobbelthøj sal, som kan anvendes til konference og andre pladskrævende arrangementer. På hver side af det dobbelthøje stentårn er to karakteristiske længer beklædt i cedertræ placeret. Det aluminiumklædte tag falder let mod stentårnet, og understreger herved deres lette karakter. Alle materialer på huset matcher på bedste vis omgivelserne i haven.

Der vil være mulighed for at få en rundvisning i arboretet efter generalforsamlingen og konferencen. Medlemmer af Træinformation er velkomne og tilmelding er nødvendig.

> Læs mere om Arboretet på Københavns Universitets hjemmeside 
> Læs mere på arkitekt Claus Franckes hjemmeside

Tidsplan, torsdag den 4. april 2019

Kl. 09:00 Generalforsamling

Dagsorden:
1. Beretning 2018
2. Regnskab, budget og kontingent
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af autoriseret revisor
6. Eventuelt

Kl. 10:00 Konference (max 40 deltagere)
– Har vi skov nok? Hvordan lagrer vi nemmest og bedst CO2 i skoven og i byggeriet?
Indlæg ved Vivian Kvist Johansen Seniorforsker, Sektionsleder, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
– Potentialet ved CO2 reduktion ved lagring i bygninger. Hvilke konstruktionsmetoder, fx CTL, LVL, limtræ og træskelet.
Indlæg ved Mikael Koch, Direktør Træinformation

Kl. 11:00 Rundvisning i arboretet (max 40 deltagere)
Arboretet består af Danmarks største samling af træer og buske med ca. 2000 arter. Vi får en rundvisning i den eksotiske skov af en forsker, som vil fortælle om deres arbejde i arboretet. Arboretet ejes af 15. Juni Fonden, og benyttes i forbindelse med undervisning og forskning i genetik, botanik- og planteanvendelse.

Kl. 12:30 Frokost med højtbelagt smørrebrød

Adresse
Arboretet i Hørsholm
Arboretvej 2 (tidl. Kirkegårdsvej 3A)
2970 Hørsholm

Pris
Deltagelse er gratis for Træinformations medlemmer.

Tilmelding
Alle medlemmer af Træinformation er velkomne. Der er dog kun plads til 40 deltagere til konferencen og rundvisningen, og tilmelding til dette vil foregå efter først til mølle princippet. Du har mulighed for at vælge, hvilke indlæg du vil deltage i. Du kan fx vælge kun at deltage i generalforsamlingen kl. 9 og ikke konferencen kl. 10. Frist for tilmelding er den 28. marts 2019.

> Tilmeld dig generalforsamlingen

Om Arborethusene – tegnet af arkitekterne Claus Francke og Gert Mikkelsen
Ønsket om nye bygninger i Arboretet udsprang af et behov hos ejeren 15. Juni Fonden for en bedre sammenhæng mellem administrations- og universitetslokaler samt et stort multirum. Visionen var at lade kernen i Arboretets virke, naturen, gennemsyre de nye huse, så de fremstod som en integreret del af det omkringliggende miljø. Denne opgave blev tildelt to arkitekter, hvis egne kontorer, ligesom selve Arboretet, er beliggende i Hørsholm.

Inspirationen til bygningen skulle dog vise sig at være langt fra lokal. 15. Juni Fondens næstformand, Niels Heering havde på en rejse til USA besøgt Yellowstone National Park og blev her betaget af det berømte hotel, Old Faithful. Denne inspiration gav Niels Heering videre til arkitekterne Gert Mikkelsen og Claus Francke, der lod den særlige hotelbygning få en helt særlig betydning for projektets udformning.Old Faithful hotellet blev bygget i starten af 1900-tallet og er kendt for dets rustikke udseende. Bygningen er sammensat af træer og sten og har et såkaldt dobbelthøjt rum som centrum. Netop disse elementer valgte de danske arkitekter at overføre til Arborethusene, hvor de også udelukkende valgte at benytte sig af naturmaterialer. Amerikansk cedertræ, dansk egetræ, groft kløvet natursten, og en række andre bæredygtige materialer blev sammensat med henblik på at udforme en bygning i pagt med naturen.

Idéen med det dobbelthøje bygningsvolumen fra det amerikanske hotel blev central i skabelsen af Arborethusenes multirum, der forbinder de øvrige fløje. Netop disse rum er i dag arkitekternes absolutte favoritsted, fordi det understreger det transparante og luftige moment ved bygningen og giver et flot udsyn til den omkringliggende beplantning. Rummets store vinduespartier nærmest trækker naturen ind i lokalet, og set udefra skaber det en illusion om, at taget svæver på det store glasparti.

Kilde: Liebhaverboligen Marts 2019