Træinformations generalforsamling 2023

Træinformations generalforsamling afholdes den 20. april 2023

Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes torsdag den 20. april kl. 9.00-11.00.

Træinformation har i år valgt at afholde generalforsamlingen hos Utzon Center i Aalborg.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at besøge den nye udstilling SUPER DANSK, hvor du kan se arbejder fra 14 tegnestuer og få inspiration til en fremtid med bæredygtighed, skønhed og ny æstetik.

På gensyn.

Træinformation
Mikael Koch
Direktør arkitekt maa

Foto: Utzoncenter/ Rasmus Hjortshøj


Dato: 20. april 2022 kl. 9.00-11.00

Adresse: Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Dagsorden
1. Beretning 2022
2. Regnskab, budget og kontingent
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af autoriseret revisor
6. Eventuelt

Tilmelding
Alle medlemmer af Træinformation er velkomne.
Deltagelse er gratis for Træinformations medlemmer.

Frist for tilmelding er den 12. april 2023.