ArkiTRÆ

En guide til arkitektur i træ og til bæredygtigt træbaserede byggerier

I dansk byggeri har vi en overset tradition for at bygge i træ – endda på et højt arkitektonisk niveau, der godt kan tåle en sammenligning med vores nabolande – både nord og syd for vores grænser.

ArkiTRÆ præsenterer det ypperste i den danske træhustradition og nutidig arkitektur.
Samtidig viser den en række eksempler på nogle af de mest fantastiske og seværdige bygværker i kloden rundt, til inspiration for alle der drømmer om at bygge i træ eller blot er optaget af de arkitektoniske strømninger.

ArkiTRÆ drives af Træinformation og er en del af vores prioritering af arkitektur i træ som det også kommer til udtryk ved uddeling af Træprisen – Danish Wood Award, se også traeprisen.dk.

Besøg arkitrae.dk her og bliv inspireret