Materialeviden

Professionel råd og vejledning om træ og træmaterialer

Teknologisk Institut, Træ og Miljø
Centret rådgiver om udvikling og anvendelse af træ og træmaterialer på honorarbasis.

Rådgivningen omfatter udnyttelse at træmaterialer, egenskaber, kvalitet og kontrol, og centret udfører rutinemæssige samt avancerede prøvninger af materialers fysiske- og mekaniske egenskaber som f.eks. levetid, fugtindhold og fugtbetingede bevægelser, holdbarhed, styrke- og stivhed, misfarvning, biologisk holdbarhed mod skimmel, svampe mv.

Læs mere og kontakt TI, Træ og Miljø her

Træinformation
Alle medlemmer af Træinformation har adgang til gratis rådgivning om træ og træmaterialer – alle hverdage på telefon eller e-mail til Medlemsrådgivningen.

Medlemmerne har herudover eksklusiv adgang til træviden på træguiden.dk.

Virksomheder som ikke er medlem kan får hjælp og bistand i forbindelse med spørgsmål til vores vejledninger og publikationer – alle hverdage mellem kl. 08.00-10.00 på telefon eller e-mail til [email protected].

Træinformation rådgiver om træ og træbaseret materialer på honorarbasis, se Ydelser.