TUNBYG-konkurrencen: Test din viden og vind

Se her om du har vundet!
Vi har udtrukket de seks heldige vindere:

Vinder-numrene er:
5004
: 1. præmie – Fugtmåler MO220
7754 og 1646: 2. præmie – Laser afstandsmåler
2004, 8292 og 7753: 3. præmie – Wood Architecture NOW!

Sådan får du din præmie
Er du blandt de heldige vindere, skal du indsende dit vinderkort med navn og adresse til Træinformation med posten, pr. mail (scan kortet) eller som MMS (tag et billede af kortet med din smartphone). Herefter fremsender vi din præmie.

Her er vores adresse
Træinformation
Lyngby Kirkestræde 14
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 45 28 03 33
Fax: 45 28 03 20
Mail: [email protected]

Se svarene på spørgsmålene her

1: Hvilket mål har standard C18 taglægter?
Svar:
38×73 mm
Forklaring: Med den nye ’Brancheaftale om taglægter’, der trådte i kraft 1. september 2011, skal alle taglægter være C18-mærket. T1-mærkningen udgår. Standardlægter har siden 2007 haft dimensionen 38×73 mm.

2: Skal de gamle 38×56 mm taglægter udskiftes, når et ældre

tegltag erstattes med et nyt undertag?
Svar:
JA
Forklaring: Lægterne har været afmonteret og skal derfor erstattes af nye 38×73 mm taglægter iht. Brancheaftalen om taglægter.

Hvis undertaget er af krydsfiner – hvilken pladestørrelse må du så lægge på taget?
Svar:
Halve plader (600×2440 mm)
Forklaring: Med ’Brancheaftale om tagplader’, der trådte i kraft 1. marts 2011, skal alle tagplader, der oplægges manuelt, være ’halve plader’ med en største vægt på 18 kg for at sikre håndværkerne mod nedstyrtningsfare og løfteskader ved håndtering af pladerne på taget.

3: Hvor vil du lægge fugtspærren, når du skal udskifte og merisolere strøgulvet i et enfamiliehus fra slutningen af 60’erne?
Svar:
Under isoleringen
Forklaring: Terrændækket er uisoleret med risiko for opstigende fugt. Derfor lægges fugtspærren på betonfladen (terrændækket) under isolering og strøer, så de ikke opfugtes, se figuren.

– og hvor meget isolering er det forsvarligt at lægge mellem strøerne?
Svar:
Højst 75 mm
Forklaring: I tillæg til spørgsmålet er det forklaret, at terrændækket er uisoleret og fundamentet er af Leca-blokke. Dermed er fundamentet lunere end et støbt fundament af beton. I henhold til ’Anvisning 224 Fugt i bygninger’ fra SBi, side 135 og ’TRÆ 64 Trægulve – Lægning, side 35’ kan isoleringen højst være 75 mm for at undgå kondensdannelse oven på fugtspærren.
Var fundamentet af beton, anbefales det kun at lægge 50 mm isolering mellem strøerne for at undgå utilsigtet kondensdannelse med risiko for opfugtning af strøgulvet, se figuren.


Fugtspærre på terrændækket lægges under isoleringen og klæbes til radonspærre langs fundamentet. På gamle terrændæk bør der altid indlægges en radonspærre.
Fugtspærre på terrændækket lægges under isoleringen og klæbes til radonspærre langs fundamentet. På gamle terrændæk bør der altid indlægges en radonspærre.