Undervisningsadgang | EASV

Erhvervsakademi SydVest har et abonnement på Træinformations publikationer.

Som studerende eller underviser på EASV har du adgang til Træinformations publikationer via skolens IP-adresse. Du har også adgang til bøgerne eksternt, hvis du har en VPN-forbindelse til skolen.

Publikationerne ligger i det nyeste HTML5-format. Du kan derfor nemt læse bøgerne på en tablet eller smartphone, og en smart søgefunktion gør det nemt at søge efter specifikke emner i bøgerne.

Søg fx på ordet ”gitterspær” i bogen TRÆ 56. Du vil herefter få en oversigt over alle de sider og tilhørende afsnit, hvor du kan læse om, hvordan du skal forholde dig til gitterspær i relation til træskelethuse. Derudover fremhæves ”gitterspær” i teksten, og du vil hurtigt kunne finde frem til de præcise vejledninger eller oplysninger, som er relevante for dig.

Klik på bøgerne herunder for at læse dem.

TRÆ 45 Trætørring

Vejledning i trætørringsteknik: træets fugttekniske egenskaber, forholdet mellem træ, vand og luft ved tørring af træ, forskellige trætørringsmetoder, samt kontrolpunkter og trætørringsøkonomi.

Læs

TRÆ 55 Træfacader

Behandling af de mest anvendte bræddebeklædninger, herunder valg af beklædningstype, træart, opsætning og træbeskyttelse. Indeholder konstruktions-anvisninger på udførelse af udvendige træbeklædninger.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

Grundig gennemgang af træhusets opbygning, materiale og konstruktionsvalg. Indeholder flere end 296 kommenterede konstruktionstegninger for alle væsentlige bygningsdele, lige til at anvende.

Læs

TRÆ 57 Træbeskyttelse

Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Indeholder alt om maling og træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 59 Træspær 1

Læs venligst forordet omkring udgåede sider i bogen (side 3).

Dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Mange spærløsninger og dimensionerings-tabeller.

Læs

TRÆ 60 Træplader

Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

Læs

TRÆ 61 Skadedyr i træ

Vejledning i de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.

Læs

TRÆ 62 Skadet træværk

Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 65 Taglægter

Praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensionerings-tabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

Læs

TRÆ 67 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder,
krydsfiner eller OSB-plader.

Læs

TRÆ 68 Facadeelementer

Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

Læs

TRÆ 69 Træarter

Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

Læs

TRÆ 70 Træmaterialer

Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

Læs

TRÆ 72 Træ i vådrum

Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

Læs

TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

Læs

TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser

Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruk-tionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

Læs

TRÆ 76 Efterisolering

Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

Læs

TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

Håndbogen beskriver om krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap.

Læs

TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende trækonstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

Læs

TRÆ 79 Trægulve

Bogen indeholder detaljerede retningslinjer for lægning og behandling af træbaserede gulve i overensstemmelse med almindelig, god håndværksmæssig praksis.

Læs

TRÆ 80 Træbyggeri med CLT

Anvisninger på praktisk anvendelse af CLT i henhold til danske normer og regler. TIDLIG DIGITAL UDGAVE med udvalgte kapitler.

Læs

Beregning af trækonstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs

Beregning af forbindelser

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

Læs

Beregning af CLT-konstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs

Store træspær

Behov for afstivning

Fokus på afstivning af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs

TRÆfakta 01

Lofter af profilbrædder

Hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 04

Vurdering af udseende

Retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

Montering af solpaneler

TRÆfakta 11

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

Lette terrændæk

TRÆfakta 12

Let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade – uden brug af betonplade.

Læs

Vindspærrer i facader

TRÆfakta 13

Gennemgang af kravene til vindspærrer samt materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 17

Træelementmontage

Bliv klogere på montage, trækonstruktioner og tekniske løsninger til både nybyggeri og renovering.

Læs

Opsætning af solpaneler

TRÆtips 01

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

Guide til gode trægulve

TRÆtips 02

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs