Webinar om brugen af træ i byggeriet

Træinformation oplever større og større interesse for kurser og uddannelsesture om træ i byggeriet og særligt CLT. Deltag i et gratis webinar om træ i byggeriet den 13. september kl. 9.30-11.00.

Den øgede interesse for trækonstruktioner og udvikling af produkter, medfører ikke kun spørgsmål om tekniske standardiseringer, men rejser også spørgsmål om produktionsplanlægning, byggeledelse samt overvejelser om produktivitet.

I samarbejde med Træinformation har ADVANTAGE AUSTRIA Copenhagen organiseret et webinar med fokus på argumenter omkring brugen af træ i byggeriet. Her vil Jörg Koppelhuber fra Technical University Graz tale om høj-produktivitet og forretningsøkonomiske nøglefaktorer i moderne træbygningssystemer og give eksempler på best practice indenfor byggeledelsesområdet. Træinformations direktør Mikael Koch vil sætte dette i relation til et dansk perspektiv og krav.

Webinaret er gjort muligt af Austrian Commerical Counsellor Cosima Steiner. Der opfordres til en interaktiv diskussion, og som deltager er du velkommen til at stille spørgsmål undervejs i webinaret eller sende dine spørgsmål på forhånd til Træinformation. Venligst skriv dine spørgsmål på engelsk.

Webinaret afholdes den 13. september kl. 9.30-11.00 og det er gratis at deltage. Webinaret vil foregå på engelsk.

> Se optagelsen af webinaret