Opdatering af TRÆ 60 Træplader

TRÆ 60 Træplader har gennemgået en større opdatering i henhold til ændringer i en række gældende normer og standarder samt anden litteratur.

Herunder er brandkrav opdateret i henhold til det seneste bygningsreglement, BR18, svarende til de præ-accepterede løsninger, som er gældende for brandklasse 1 og 2.

Afsnittet ”Afstivning af tage” (siderne 104-111) er udgået, da det findes i TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning.

Spånplader P7 er udgået, og P7 erstattes af P5 eller P6, hvor P5 opfylder de fugttekniske krav og P6 de styrkemæssige krav.

Reglerne for CE-mærkning i standarden EN 13986 er ændret, og som følge heraf er ‘Flooring’ ændret til ‘Impact Class I’ og ‘Roofing’ til ‘Impact Class II’ iht. EN 12871.

BYG-ERFA (21) 19 09 07 Skalmurede træskeletvægge har introduceret en fugtteknisk mere robust løsning med beskyttet vindspærre, som nu er medtaget i bogen.

Om TRÆ 60 Træplader
TRÆ 60 Træplader indeholder alle nødvendige oplysninger om træbaserede pladers egenskaber, mærkning og anvendelse. Håndbogen giver konkrete løsninger på udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger på vægge og lofter, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tagkonstruktioner, loftskiver og træskeletvægge.

Er du medlem af Træinformation kan du læse bogen online med de indarbejdede ændringer på træinfo.dk. Har du allerede bogen, kan du downloade et tillæg med alle ændringerne. Derudover har vi trykt en ny udgave af bogen, som du kan købe i vores webshop.

› Læs tillægsbladet til TRÆ 60 Træplader (gratis)

› Læs TRÆ 60 Træplader online (for medlemmer)

› Køb den nye udgave af bogen i webshoppen