Beregningsprogrammer

TRÆdim er specialiserede beregningsprogrammer til træbaseret byggeri

Træinformation har udviklet en serie af specialiserede beregningsprogrammer for dimensionering af træbaserede konstruktioner baseret på Eurocodes og gældende nationale annex’er.

TRÆdim-serien består af følgende programmer:

LÆGTEdim er et nemt program til beregning af taglægter, de nødvendige sømstørrelser og antal pr. samling, udhængsstørrelsen og eventuelle udhængsforstærkninger. Programmet tager højde for alle former for undertag og geografisk placering af bygningen, og så kan det samtidigt bruges til at optimere placeringen af gavlspær og spærafstande. LægteDim fås som enkelt- eller flerbrugerversion til Windows.
› Læs mere og køb programmet i webshoppen


ÅSEdim er smart program til dimensionering af tagåse på haller, stalde og tilsvarende bygninger med stor afstand mellem de understøttende tagbjælker eller halrammer af stål eller træ. Programmet beregner åsedimensioner, gerbersamlinger baseret på gerberbeslag, fastgørelse af beslag, udhængenes størrelse og kipningsåses dimension. Samtidig kan programmet bruges til at optimere bjælke- eller halrammers placering, som led i en økonomisk optimering af bygningens udformning. ÅseDim fås som enkelt- eller flerbrugerversion til Windows.
› Læs mere og køb programmet i webshoppen


BJÆLKEdim er et pc-program, der primært er udviklet til bygningsingeniører og -konstruktører samt studerende, der har brug for at beregne bjælkekonstruktioner. Programmet beregner bæreevne og nedbøjning af bjælkelag, tværbjælker under bjælkelag, bjælkespær, vinduesoverliggere og kipbjælker/tværbjælker under bjælkespær. Vælg blandt de gængse CE-mærkede trækvaliteter med angivelse af styrke- og anvendelsesklasse. Beregningerne er baseret på Eurocode og tilhørende danske annekser. Du kan gemme og printe beregningerne som dokumentation i din byggesag.
› Læs mere og tegn abonnement på BJÆLKEdim


TRÆbjælker er et nemt program til dimensionering af tagbjælker som underlag for let eller tung tag, til dimensionering af kipbjælker og bjælkeunderstøtning af tagbjælker, til dimensionering af gulv- og facadebjælker og til dimensionering af bjælkeunderstøtning af gulvbjælkelag i etageadskillelser. TRÆbjælker er en app til iPhone og iPad.
› Download programmet gratis i Apple Store


SØMdim er et internetbaseret dimensioneringsprogram, der beregner træk- og tværbæreevnen af søm, skruer, bolte eller dorne for 6 forskellige typer træforbindelser i henhold til Eurocode 5. Programmet beregner forbindelserne efter principperne i bogen Beregning af forbindelser – Eurocode 5 (Træinformation 2009) med Tillæg 1 (Træinformation 2011). Programmet kontrollerer, at krav til trætykkelser, forankringslængder mv er overholdt. Programmet viser både trækbæreevne og tværbæreevne (pr. snit). SømDim er specielt udviklet til konstruktører og ingeniører, der har behov for at beregne træk- og tværbæreevne af forbindelsesmidler i træ.
› Adgang til programmet fåes via bogen “Beregning af forbindelser” (se beskrivelse i forordet)


Vilkår ved anvendelse af beregningsprogrammer
› Læs Vilkår for anvendelse af beregningsprogrammer