Ny TRÆhåndbog: TRÆ 75 Træspær

Træinformation har netop udgivet bogen TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning, som erstatter TRÆ 58

Træspær anvendes i stort omfang i tagkonstruktioner. Der er typisk tale om meget slanke konstruktionselementer, som har stor styrke i forhold til materialeforbrug, forudsat at de afstives korrekt. Formålet med TRÆ 75 Træspær er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

TRÆ 75 beskriver i detaljer, hvorledes afstivningen af tagkonstruktioner kan udføres enten med gitterbjælker og skråafstivning af trækbånd eller med pladebeklædning lagt direkte på spærene eller på taglægterne. Håndbogen giver grundlaget for valg og bestilling af spær. Mulighederne for udvekslinger og sammenskæringer i en tagkonstruktion beskrives.

Desuden behandler bogen anvendelse af træbjælker til bjælkespær og bjælkelag. For tagkonstruktioner på store bygninger (bygningslængde over 24 meter eller spærhovedlængde over 10 meter) bør i stedet benyttes TRÆhåndbogen, TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær.

TRÆ 75 Træspær afløser:
TRÆ 58 Træspær 2 – Valg, opstilling og afstivning
• Dele af TRÆ 59 Træspær 1 – Spær med hulplader, idet kun siderne 12-57 fortsat er gældende ved anvendelse med tillægget til TRÆ 59
• Kapitlet ”Afstivning af tage”, side 104-111, i TRÆ 60 Træplader

Køb TRÆ 75 i Træinformations webshop
Du kan læse mere om TRÆ 75 i Træinformations webshop. Prisen er 278 kr. for medlemmer og 398 kr., hvis du ikke er medlem. Priserne er ekskl. moms.

> Køb TRÆ 75 Træspær i Træinformations webshop