• Kursus i tage og tagkonstruktioner 2. og 3. oktober 2024

  Kurset gennemgår forhold, der skal tages højde for ved valg, projektering og udførelse af tagkonstruktioner med træ, både af hensyn til konstruktion, stabilitet og afledning af regnvand. › Se detaljeret program for dagen Kursusbeskrivelse På kurset præsenterer vi byggetekniske løsninger for de forskellige tagtyper og viser eksempler på tagopbygninger og udformning af detaljer. Vi gennemgår krav til tagkonstruktioner, herunder fugt- og ventilationsforhold, undertage, dampspærrer og membraner, samt konstruktiv udformning og brandkrav til tagkonstruktioner. Vi vil præsentere anbefalinger og gode eksempler på udformning af tagkonstruktioner i træbyggeri, herunder statiske muligheder med fx bærende gitterkonstruktioner og bjælkespær i konstruktionstræ i limtræ, LVL… Læs mere

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Denne ekstraordinære generalforsamling omhandler primært vedtagelse af tre ændringer i Træinformations vedtægter. Dato: 26.august 2024 kl. 10.00 Adresse: Træinformation, Lyngby Kirkestræde 14, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag til ændring af vedtægter 3. Eventuelt Udkast til nye vedtægter Oversigt over ændringer i vedtægter Tilmelding Alle medlemmer af Træinformation er velkomne og deltagelse er gratis. Send en mail til [email protected] med angivelse af navn, kontaktinfo og antal deltagere. Frist for tilmelding er den 10. august 2024.

 • Ny klimaaftale vil berøre de fleste nybyggerier

  Regeringen og et bredt politisk flertal er torsdag 30.maj 2024 blevet enige om en aftale, der strammer klimakravene til nyt byggeri. Flere typer af byggerier og boliger vil nu blive omfattet. Desuden vil selve byggeprocessen blive inkluderet i klimaregnskabet. Læs hele aftalen her Den samlede gennemsnitlige CO2e-grænseværdi fastsættes nu til 7,1 kg CO2e/m2/år. Det er en stramning, som vi i Træinformation hilser velkommen. Mange bygger allerede indenfor de nye grænser, så vi og 600 andre danske virksomheder og institutioner, der bakker op om initiativet ReductionRoadmap, havde gerne set endnu lavere grænseværdier. Skal vi nå Paris-aftalens mål for emissionsreduktion, så skulle… Læs mere

 • Er træbyggeri den billigste måde at opnå CO₂-reduktion på?

  Et casestudie lavet af Rambøll indikerer, at træbyggeri kan være en omkostningseffektiv måde at reducere CO₂ på. Casestudiet omfatter seks typer byggerier – enfamilieshus, etageejendom, produktionshal, kontorbyggeri, rækkehusbebyggelse og børneinstitution. Rambøll har beregnet livscyklusvurderinger (LCA) og skyggeprisberegninger for de seks konkrete byggerier. Sidstnævnte for at vise de omkostninger, der er forbundet med mulige Co2-reduktioner. Beregningerne er lavet på fire variationer af hvert type byggeri, hvor konventionelle materialer i stigende grad er blevet udskiftet med træbaserede materialer og produkter. Mere CO₂-reduktion for pengene Studiet viste, at der for flere af de opstillede cases kan forventes en negativ skyggepris, hvilket betyder at… Læs mere

 • Politiske forhandlinger om nye klimakrav efterlyses

  Sammen med en række andre organisationer har Træinformation skrevet et åbent brev til Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor vi udtrykker vores bekymring over den manglende fastsættelse af nye klimakrav i bygningsreglementet og dermed de nye grænseværdier for CO2-udledning. Denne mangel på faste retningslinjer skaber en betydelig usikkerhed i byggebranchen og forhaler den nødvendige grønne omstilling. Byggebranchen opererer med lange planlægningshorisonter, og projekter, der planlægges og tegnes nu, vil først blive myndighedsbehandlet i 2025 eller senere. Den manglende klarhed omkring de fremtidige krav betyder, at vi ikke har den nødvendige sikkerhed til at planlægge og gennemføre projekter på en effektiv… Læs mere

 • State-Of-The-Art med LVL

  “Rocket science in wood engineering”, sådan omtales projektet Wisdome Stockholm. Og det er ikke uden grund, at den nye tilbygning til Teknisk Museum i den svenske hovedstad har fået landets fineste arkitekturpris. LVL og CLT går igen i hele bygningen, hvor et dedikeret samarbejde mellem mange involverede har rykket grænserne for, hvad man kan med industrielt fremstillet konstruktionstræ. Læs mere på https://arkitekturitrae.dk/projekt/wisdome-stockholm/ Mikael Olsson

 • Efter Børsen: Frygt ikke brand i træbyggerier

  Efter den katastrofale brand i Børsen er nogle måske blevet lidt mere skeptiske over for at bruge træ i byggerier. Brande relaterer sig dog ikke kun til materialer, men også til menneskers adfærd, forklarer Træinformations direktør Mikael Koch til trae.dk. I samme forbindelse efterlyser han mere ensartede brandkrav til byggematerialer. Læs hele interviewet med Mikael Koch her: Brand i børsen: Træbyggeri er ikke farligt, siger ekspert

 • Opdateringer til TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Vi har netop revideret den online udgave af TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 på baggrund af diverse ændringer i bygningsreglementets kapitel 5 Brand med tilhørende vejledninger og bilag. Desuden er beskrivelse af brandkrav til vindspærre ifm. enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse mv. præciseret. Det sker på baggrund af, at der på markedet lanceres vindspærretyper med densitet under 300 kg/m3, som i brandmæssig henseende dermed skal betragtes som isoleringsmateriale. Har du en ældre udgave af TRÆ 78, kan du læse og downloade tillæg på træinfo.dk (gratis for alle). › Læs TRÆ 78 online (kun for medlemmer) › Download rettelsesblad… Læs mere

 • Opdateringer til TRÆ 56 Træskelethuse

  Vi har netop revideret TRÆ 56 Træskelethuse (både den online og trykte bog), som nu udkommer i 3. udgave. I den nye udgave har vi indarbejdet følgende præciseringer: Beskrivelse af brandkrav til vindspærre ifm. enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse mv. er præciseret, idet der på markedet lanceres vindspærretyper med densitet under 300 kg/m3, som i brandmæssig henseende dermed skal betragtes som isoleringsmateriale. Isoleringsmateriale ringere end materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] skal som udgangspunkt afdækkes med beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eller bygningsdel EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Bløde, halvhårde og hårde træfiberplader er af samme grund tilføjet til tabel… Læs mere

 • Indkaldelse til generalforsamling 2024

  Træinformations generalforsamling afholdes den 18. april 2024 Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes torsdag den 18. april kl. 9.00-11.00. Træinformation har i år valgt at afholde generalforsamlingen på bilmuseet Classic Car House, Kgs. Lyngby. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at besøge udstillingen hos Classic Car House. Bilmuseets særudstilling viser i øjeblikket et fuldt funktionsdygtigt autoværksted, som det så ud i 1936. Tag også en slentretur igennem det spektakulære bilhotel med op imod 200 private klassiske biler. På gensyn. Træinformation Mikael Koch Direktør, arkitekt MAA   Dato: 18. april 2024 kl. 9.00-11.00 Adresse: Classic Car… Læs mere

 • 15 aktører i fælles opråb: Nye klimakrav til byggeriet haster

  Læs det indlæg på altinget.dk, som Træinformation og 14 andre aktører fra byggebranchen står bag. > Indlæg på altinget.dk Der bør snarest muligt indgås en aftale om et LCA-krav, som kan forandre den måde, vi bygger på, skriver 15 aktører fra byggebranchen. Lad os slå det fast med syvtommersøm: Byggebranchens CO2-aftryk skal nedbringes. Det er et ønske, som vi deler på tværs af branchen og således et erklæret mål for de interesse- og brancheorganisationer, som er medunderskrivere her. For det er åbenlyst, at det er uholdbart, hvis vi fortsætter med at bygge med så højt et klimaaftryk som i dag,… Læs mere

 • Invitation til Træinformations generalforsamling 2024

  Træinformations generalforsamling afholdes den 18. april 2024 Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes torsdag den 18. april kl. 9.00-11.00. Træinformation har i år valgt at afholde generalforsamlingen på bilmuseet Classic Car House i Kgs. Lyngby. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at besøge udstillingen hos Classic Car House. Bilmuseets særudstilling viser i øjeblikket et fuldt funktionsdygtigt autoværksted, som det så ud i 1936. Tag også en slentretur igennem det spektakulære bilhotel med op imod 200 private klassiske biler. På gensyn Træinformation Mikael Koch Direktør, arkitekt MAA GENERALFORSAMLING Dato: 18. april 2024 kl. 9.00-11.00… Læs mere

 • Kursus i træbyggeri med CLT 24. og 25. april 2024

  På vores næste kursus kan du møde fagfolk, der har arbejdet med CLT i en årrække. Mød arkitekter og ingeniører fra Artelia, BBP Arkitekter og einrum arkitekter. Tilsammen kommer de ind på alt fra projektering, byggetekniske detaljer, klimaskærm, gode akustiske løsninger, håndtering af brand og fugt til montage og udførelse. Du vil her få indblik i erfaringerne fra en række CLT-projekter. › Se detaljeret program for dagen Kursusbeskrivelse Formålet med kurset er at give dig praktisk vejledning i at projektere og udføre byggeri med massivtræs CLT-elementer. Vi dykker ned i tekniske detaljer og byggeprincipper for CLT-byggeri, og vi guider dig… Læs mere

 • Træinformations aktiviteter og medlemsfordele 2024

  Nye bøger og kurser i 2024 På tegnebrættet for 2024 har vi flere nye TRÆhåndbøger og kurser, som kan være en hjælp i dit daglige arbejde med træbyggeriet. Om nogle måneder udkommer vi med en ny TRÆhåndbog om CLT og senere på året en TRÆhåndbog om træbeskyttelse. Er din virksomhed medlem af Træinformation får du automatisk tilsendt et eksemplar af bøgerne – og som medlem har alle i virksomheden adgang til vores bøger online her på træinfo.dk. > Læs om alle medlemsfordele Vi tilbyder en række kurser i 2024, som lægger sig op ad emnerne i vores nye TRÆhåndbøger. Vi… Læs mere

 • Få en gratis festivalbillet til HÅNDVÆRK

  Deltag i den helt nye festival HÅNDVÆRK den 24. og 25. januar 2024. En festival, der er skabt til at hylde det gode håndværk og sætter fokus på vigtige emner i branchen. Festivalen byder på to underholdende og lærerige dage på Lokomotivværkstedet, hvor du får al den viden du har brug for på ét og samme sted. Der vil være diskussioner og debatter, underholdning og vigtige input fra blandt andet leverandører, fagforbund, politikere, uddannelser og andre, som har indflydelse på branchen. › Du kan tilmelde dig gratis lige her › Se festivalprogrammet Træinformation er partner på HÅNDVÆRK  

 • Maritimt Center i Esbjerg vinder Danmarks ældste arkitekturpris

  Esbjergs nyeste vartegn, der også kaldes Lanternen, er netop kåret til vinder af Danish Wood Award 2023. Priskomiteen fremhæver Maritimt Centers stærke arkitektoniske fremtoning, og at det er et projekt, der sanser stedet og udnytter dets fulde potentiale. Maritimt Center er skabt til at modstå Vesterhavets stærke vind. Den majestætiske ovale bygning er en symbiose mellem det smukke og det rå, mellem det elegante og det robuste. Den åbner og inviterer brugere og besøgende ind fra alle sider. Tegnestuerne Snøhetta og WERK er i samarbejde med Esbjerg kommune lykkedes med at skabe en markør og et lysende punkt ved kysten,… Læs mere