• TRÆ 79 Trægulve

  Bogen indeholder detaljerede retningslinjer for lægning og behandling af træbaserede gulve i overensstemmelse med almindelig, god håndværksmæssig praksis.

 • TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende trækonstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

 • TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

  Håndbogen beskriver om krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap.

 • Beregning af CLT-konstruktioner

  Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

 • TRÆ 76 Efterisolering

  Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

 • Beregning af forbindelser

  Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen. Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger Læs mere

 • Beregning af trækonstruktioner

  Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

 • TRÆ 75 Træspær

  Valg, opstilling og afstivning Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruk-tionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

 • TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

  Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

 • TRÆ 72 Træ i vådrum

  Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

 • TRÆ 70 Træmaterialer

  Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

 • TRÆ 69 Træarter

  Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

 • TRÆ 68 Facadeelementer

  Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

 • TRÆ 67 Undertage

  Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder, krydsfiner eller OSB-plader.

 • TRÆ 60 Træplader

  Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.