Nyhedsoversigt

 1. Nytårshilsen fra Træinformation

  Rigtigt godt nytår! 2015 bød på et fortsat fokus på træ i byggeriet. Træinformation arbejder tæt sammen med lovgivere og normorganisationer for at sikre træ en endnu større plads i fremtidens byggeri – og dermed mindske CO2-udledningen. Vi ser en øget forståelse for træets betydning for at lave bæredygtigt byggeri. Mere træ og mindre CO2-aftryk i byggeriet Denne øget forståelse ses blandt andet ved, at der i medierne har været skrevet om, at vi i Danmark også skal bygge højhuse i træ. Dette projektarbejde er Træinformation en del af, og vi glæder os til at fortælle om det nyeste inden… Læs mere

 2. Sådan får Danmark et mere bæredygtigt byggeri

  Danmark kan reducere sit CO2-udslip markant, alene ved at bygge mere i træ. Chora connection er Danmarks bæredygtige tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig omstilling i Danmark. Chora Connection har udarbejdet konkrete forslag til, hvordan Danmark får mere byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2-udledning. Forslagene er blevet til via et samarbejde mellem Chora Connection og 20 aktører fra skovbrug, træproduktion og byggebranchen. Mikael Koch, dirketør for Træinformation, er naturligvis en aktiv bidragsyder i dette samarbejde. På denne baggrund præsenterer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt for to forslag, som skal føre til mere dansk… Læs mere

 3. Nyhed: TRÆbjælker app

  Ny app til hurtig og nem beregning af bjælkedimensioner Træinformations nye app, TRÆbjælker, er for dig som arkitekt, konstruktør, ingeniør eller tømrer, der har brug for en hurtig beregning af bjælkekonstruktioner. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker app’en TRÆbjælker er et beregningsprogram til dimensionering af bjælkelag og tværbjælker under træbjælkelag i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. Programmet kan også dimensionere bjælkespær i tagkonstruktioner, vindues- og døroverliggere samt kipbjælker. Se præsentation af TRÆbjælker app og eksempler på beregninger Dimensioneringer baseret på Eurocode 5 Programmet regner på bjælker af konstruktionstræ eller limtræ,… Læs mere

 4. Alvorlige problemer med MgO-vindspærrer

  Drivvåde vindspærrer af magnesiumoxid – de såkaldte MgO-plader – giver lige nu anledning til både fugt- og korrosionsproblemer i lette facader af både træ og stål. I løbet af efteråret 2014 har der været en række eksempler på så kraftig opfugtning af vindspærrer baseret på magnesiumoxid, at der samler sig vand på pladernes overflade, så der drypper vand af bag ved facadebeklædningen. Det skyldes hverken utætheder i facadebeklædningen eller ved inddækninger omkring vinduer og døre, men derimod opfugtning af selve den vindtætte plade. HgO-plader opfugter facader Pladerne kan ud over magnesiumoxid indeholde frit magnesiumklorid, og da dette salt er vandsugende,… Læs mere

 5. Træviden_Træmaterialer

  Mikael Koch direktør i Træinformation

  Den 1. marts overtager arkitekt MAA Mikael Koch direktørstolen i Træinformation. Træinformation satte i efteråret jagten ind efter en ny direktør, og nu er de sidste brikker faldet på plads, så 58-årige Mikael Koch kan tiltræde den 1. marts. Han er uddannet arkitekt, har mange års tegnestueerfaring og kommer fra en stilling som bæredygtighedskonsulent hos DANSKE ARK, hvor han har haft ansvaret for bæredygtighedsindsatsen. Nu vil han bruge sin viden og indsigt om bæredygtighed i træets tjeneste. ”Træ er et spændende materiale – og et af de absolut mest bæredygtige. Hvis du behandler det omhyggeligt, holder det i rigtig lang… Læs mere

 6. Produkter_LægteDim

  Beregn taglægter, søm og udhæng

  Ny og opdateret LægteDim-program beregner taglægter, fastgørelse og nødvendig dimension til udhæng, så huset er sne og stormsikker. LægteDim bruges til at dimensionere lægtelaget, fastgørelser og udhæng efter gældende normer, så tagdækningen er sikret mod storm- og sneskader. Programmet giver dermed større sikkerhed mod tagskader, sparer planlægningstid og optimerer materialeforbruget. LægteDim beregner: Lægtedimension Sømdimension Sømantal i normalspær og gavlspær Udhængenes størrelse Behov for evt. forstærkning af udhæng Optimerer gavlspærafstande. Programmet kan tage højde for bygningens placering og dermed for de aktuelle vindpåvirkninger – også når der skal bygget tæt ved den jyske vestkyst. LægteDim regner både på lægter af konstruktionstræ… Læs mere

 7. TRÆcad – ny og opdateret

  Med mere end 350 detailløsninger er systemet et effektivt værktøj for dig, der projekterer og bygger træbaseret. Med tilføjelsen af træbaserede facadeløsninger til betonelementbyggeri er TRÆcad blevet et endnu mere effektivt projekteringsværktøj. Dermed indeholder tegningsdatabasen løsninger til både træhuse, muret byggeri og betonelementbyggeri. Brugerfladen er finpudse og opdatere med en bedre søgefunktion, en enklere menu og flere supportmuligheder. Nemt at bygge træbaseret Der er tid og penge at spare ved at bruge kvalitetssikrede detailløsninger. TRÆcad er et effektivt værktøj, hvor man kan hente kvalitetssikrede løsninger, som kan bruges direkte i projektering og planlægning af både nye og ældre bygninger eller… Læs mere